Katı Atıkların Toplanması, Taşınması Ve Depolanmasının Maliyet Bazlı Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

dc.contributor.advisor Demir, İbrahim tr_TR
dc.contributor.author Kaynak, C. Gonca tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-18 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T11:25:22Z
dc.date.available 2015-09-02T11:25:22Z
dc.date.issued 2009-06-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, katı atıkların karışık ve ayrık olarak (geri kazanımlı ya da geri kazanımsız) değişik kapasiteli araçlarla toplanması hallerinde, toplama ve depo sahasına taşınma süreleri belirlenmiştir. Kaç km’ye kadar aktarmalı ve aktarmasız depolamanın yapılabileceği konusunda bir karara varabilmek için aktarma istasyonunun farklı noktalara kurulma ihtimali değerlendirilmiştir. Daha sonra, toplama ve taşıma maliyetleri be1irlenmiş ve mukayeseleri yapılmıştır. Düzenli depolama ilk yatırım ve işletme maliyetleri ile aktarma merkezleri ilk yatırım ve işletme maliyetleri hesaplanmıştır. Çalışmada geliştirilen hesap metodu, Kahramanmaraş ve Tokat katı atık projelerine uygulanmıştır. Bundan başka; bu çalışma kapsamında nüfusu ya da oluşturduğu katı atık miktarı bilinen bir yerleşim merkezinin toplama, taşıma ve düzenli depolama maliyetini hesaplayan bir program oluşturulmuştur ve Kahramanmaraş ve Tokat verilerine göre değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, collection and transportation durations of solid wastes both mixed and seperated (with or without recycling) with vehicles of different capacitites, were determined. Possibility of establishing transfer stations in order to determine the limit of distance for landfilling with or without transfer stations was evaluated. Then, collection and transportation costs of solid wastes were determined and compared. Investment and operational costs of sanitary landfilling and transfer stations were calculated. Calculation method was used for was used for Kahramanmaraş and Tokat. Furthermore, within this study, the total cost for collection, transportation and landfilling of wastes of a city that of population or total solid waste amount that is known, was calculated via the program and Kahramanmaraş and Tokat cities’ data was examined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8986
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Katı atık tr_TR
dc.subject toplama maliyeti tr_TR
dc.subject taşıma maliyeti tr_TR
dc.subject aktarma istasyonu tr_TR
dc.subject düzenli depolama tr_TR
dc.subject Solid waste en_US
dc.subject collection cost en_US
dc.subject transportation cost en_US
dc.subject transfer station en_US
dc.subject sanitary landfill en_US
dc.title Katı Atıkların Toplanması, Taşınması Ve Depolanmasının Maliyet Bazlı Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma tr_TR
dc.title.alternative A Study About The Cost Based Evaluation Of Collection, Transportation And Landfilling Of Solid Wastes en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9434.pdf
Boyut:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama