Kritik Tesislerin Korunmasında Güvenlik Riski Değerlemesi

dc.contributor.advisor Özok, Ahmet Fahri tr_TR
dc.contributor.author Akgün, İlker tr_TR
dc.contributor.authorID 421757 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-01-20 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-23T07:24:01Z
dc.date.available 2015-06-23T07:24:01Z
dc.date.issued 2012-01-24 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu tez güvenlik riski faktörleri olan tehdit olabilirliğini, güvenlik açığını ve oluşabilecek hasarı sayısallaştıracak ve birleştirecek dört modeli içeren yeni bir Güvenlik Riski Değerlemesi (GRD) çerçevesi önermektedir. Bu çalışma bütüncül bir GRD çerçevesi ve kritik tesisler için güvenlik riski değerlemede farklı belirsizlikleri ele alabilen ve bu belirsizlikleri birleştirebilir bütünsel ve mantıksal çoklu yöntem yaklaşımı sunmaktadır. Önerilen GRD çerçevesi, belirsizlik kuramı, girdi verisi ve çıktı verisini her model için dikkate alarak kritik tesisler için GRD kararlarını geliştirmede yardımcı olmaktadır. Geliştirilen dört model adım adım sunulmakta ve kritik tesisler için örnek uygulama olarak havalimanına uygulanmaktadır. Uygulamaların sonuçları önerilen GRD çerçevesinin etkinliğini göstermek üçün değerlendirilmektedir. Örnek uygulama göstermektedir ki, önerilen GRD çerçevesi uygulanarak kritik tesislerin olası güvenlik riskleri hakkında kullanışlı sezgiler kazanılmakta ve önerilen çerçeve durumsal farkındalığı ve anlamayı arttırarak kritik tesislerin güvenlik riski ile başa çıkmada karar vericilere değerli bilgiler sunmaktadır. Sonuç olarak, önerilen GRD çerçevesi, farklı belirsizlikler içinde alınan kararları destekleyerek sayısal karar analizine katkıda bulunmakta ve daha etkin bir güvenlik riski yönetimine zemin sağlamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract This thesis aims to offer a novel Security Risk Assessment (SRA) framework consisting of four models that quantifies corresponding security risk factors: threat, vulnerability and consequence, and aggregates them. This thesis proposes a complete SRA framework that provides a comprehensive and logical multi methodological approach capable of handling and combining different uncertainties for assessing the security risk of critical facilities. Proposed SRA framework helps to improve security risk assessment decisions for critical facilities considering appropriate uncertainty theory, input and output data for each model. The four developed models are presented step-by-step and applied to an illustrative airport as a critical facility case study. The results of the applications are evaluated to illustrate the effectiveness of proposed SRA framework. Illustrative case study show that useful insight about possible security risks of a critical facility can be gained through applying proposed SRA framework and proposed framework provides valuable information to decision makers in dealing with security risks of critical facility by increasing situational awareness and understanding. As a result, proposed SRA framework has contributed to quantitative decision analysis by supporting decisions under different modes of uncertainty and provided a basis for more effective security risk management. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5931
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject güvenlik riski değerlemesi tr_TR
dc.subject tehdit değerlemesi tr_TR
dc.subject güvenlik açığı değerlemesi tr_TR
dc.subject hasar değerlemesi tr_TR
dc.subject kritik tesis tr_TR
dc.subject security risk assessment en_US
dc.subject threat assessment en_US
dc.subject vulnerability assessment en_US
dc.subject consequence assessment en_US
dc.subject critical facility en_US
dc.title Kritik Tesislerin Korunmasında Güvenlik Riski Değerlemesi tr_TR
dc.title.alternative Security Risk Assessment For Critical Facility Protection en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12193.pdf
Boyut:
2.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama