Sıvı İnsan Atıklarında Struvit Çöktürmesi İle Azot Geri Kazanımının Uygulama Esasları

dc.contributor.advisor Tünay, Olcay tr_TR
dc.contributor.author Tatlı, Mehmet Bali tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T11:25:16Z
dc.date.available 2015-09-02T11:25:16Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Günümüzde evsel atıksuların arıtımında en önemli sorun nutrient gidermedir. Biyolojik yöntemler ile nutrient giderilmesi hem maliyeti artırmakta hem de geri kazanmayı güçleştirmekte veya imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle insan atıklarının ayırımı uygulaması önem kazanmıştır. Bu çerçevede potansiyeli en yüksek uygulama insan idrarının diğer atıklardan ayırımıdır. İnsan idrarı ayrı bir akım halinde toplandığında , kalan atıkların arıtımı da kolaylaşmakta , idrar akımında ise geri kazanma mümkün hale gelmektedir. İdrar akımı insan kaynaklı nutrient çözeltisi (anthropogenic nutrient solution (ANS) ) olarak adlandırılmakta ve insan atıklarındaki azotun % 70 ini içermektedir. Bu çalışmanın amacı struvit çöktürmesinin ANS’ye uygulanabilirliğinin araştırılması ve uygulama esaslarının belirlenmesidir. tr_TR
dc.description.abstract One of the incentives for the segregation of human waste is nutrient recovery. Segregated human urine which is also termed anthropogenic nutrient solution (ANS) is rich in terms of nitrogen and phosphorus. Segregation of ANS makes the remaining household wastewater easy-to-treat, avoiding the expensive and complex systems of nitrogen and phosphorus treatment. ANS contains more than 70 % of nitrogen of the total human waste. In this study is to search the applicability of struvite precipitation to the ANS and to assess the basis of operation for the recovery of nutrients. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8945
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Struvit çöktürmesi tr_TR
dc.subject MAP (Magnezyum Amonyum Fosfat) tr_TR
dc.subject insan idrarı (ANS) tr_TR
dc.subject azot geri kazanımı tr_TR
dc.subject Struvite precipitation en_US
dc.subject MAP (Magnesium Ammonium Phosphate) en_US
dc.subject human urine (ANS) en_US
dc.subject nitrogen recovery en_US
dc.title Sıvı İnsan Atıklarında Struvit Çöktürmesi İle Azot Geri Kazanımının Uygulama Esasları tr_TR
dc.title.alternative Determine Of Conditions Influencing In Nitrogen Recycling From Human Urine By Struvite Precipitation en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3963.pdf
Boyut:
1.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama