Konjuge Tiyofen Türevleri Kullanılarak Uzun Dalgaboyunda Fotobaşlatılmış Serbest Radikal Polimerizasyonu

dc.contributor.advisor Yağcı, Yusuf tr_TR
dc.contributor.author Beyazıt, Selim tr_TR
dc.contributor.authorID 403113 tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-22 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:14:52Z
dc.date.available 2015-07-13T10:14:52Z
dc.date.issued 2011-06-22 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Son yıllarda, fotobaşlatılmış polimerizasyon ekonomik ve çevresel avantajları sebebiyle en çok ilgi çeken araştırma konularından biri haline gelmiştir. Fotopolimerizasyon kaplama, mikroelektronik ve yapıştırıcı sektörü gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda, fotobaşlatılmış katyonik polimerizasyon önem kazanmış olsa da hala birçok kürleme uygulaması radikalik vinil polimerizasyonuna dayanmaktadır. Fotobaşlatılmış radikal polimerizasyonu hem 1. Tip hem de 2. Tip fotobaşlatıcılar kullanılarak başlatılabilmektedir. Ġyodonyum, sülfonyum ve alkoksi piridinyum gibi onyum tuzları ısısal stabiliteleri, katyonik olarak polimerleşebilen monomerlerin içindeki çözünürlükleri ve fotoliz sonucunda reaktif türler oluşturma kabiliyetleri nedeniyle katyonik polimerizasyon için kullanılan en önemli başlatıcılardandır. Brønsted asitlerinin yanı sıra radikalik türler de meydana getirebildikleri için bu tuzlar serbest radikal polimerizasyonunda da kullanılabilmektedir. Onyum tuzları tek başlarına UV bölgede polimerizasyon başlatmalarına rağmen görünür bölgede veya görünür bölgeye yakın dalga boylarında işlevselliği yoktur. Bu yüzden, onyum tuzlarıyla beraber fotouyarıcılar kullanılmaktadır. Fotouyarıcılar genelllikle görünür bölgede polimerizasyon başlamasına yardımcı olmakta, bu özelliği ile fotopolimerizasyonun güneş ışığı altında bile başlayabilmesine imkan vermektedir. Dolayısı ile gereken enerji miktarını azaltmakta ve çevre dostu olarak nitelendirilmektedir. Bu tezde, bilinen serbest radikal fotopolimerizasyon sistemlerine dahil olmayan bir fotobaşlatma sistemi incelenmiştir. Bu sistemde, konjuge bir tiyofen türevi olan 3,5-difenilditiyeno[3,2-b:2',3'-d]-tiyofenin (DDT), bir onyum tuzu varlığında aydınlatılmasıyla elde edilen radikal katyon üzerinden ve onyum tuzunun parçalanması sonucu elde edilen radikalik ürünler üzerinden serbest radikal fotopolimerizasyonunun başlatılabileceği kanıtlanmıştır. Ayrıca bu sistemin polimerizasyon başlatma etkinliği incelenmiş ve başlatma mekanizması aydınlatılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Photopolymerization is a technique that finds practical applications in a wide range of diverse fields such as coatings, inks, adhesives high-tech domains, optoelectronics, laser imaging, stereolithography, and nanotechnology. Photopolymerization processes present several important advantages compare to the corresponding thermal reactions. These advantages include low energy requirement, spatial and on and off control and fulfillment of green chemistry demands since polymerization processes may operate without solvent. Photopolymerizations are usually applied to all chain processes, namely free radical, cationic and anionic polymerizations, and also step-growth polycondensation.The use of photosensitizers is critical to the success of cationic photopolymerizations in many applications in which photopolymerizations are employed as it accelerates the rates of reactions and requires less energy as they provide polymerizations in longer wavelengths.Electron-rich polynuclear aromatic compounds such as anthracene, perylene, pyrene and phenothiazine, are suitable as photosensitizers as they give redox reactions with onium salts through exciplex to finally yield the initiating species for photo-induced cationic polymerizations.Because of the fact that besides Brønsted acids, radical species are also produced, these salts can also be used as photoinitiators for free radical, and concurrent free radical and cationic polymerizations.In this thesis, possibility to initiate free radical polymerization via radical cation generation at conjugated thiophene derivative in the presence of onium salts was examined and succeeded. Effectivity of different type onium salts and various Ek_A2 (meth) acrylic monomers also determined. The initiation mechanism was evaluated with controlled experiments and 1H-NMR spectra. Lastly, photopolymeration efficiency was determined with photo-DSC analysis. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7353
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject fotopolimerizasyon tr_TR
dc.subject fotouyarıcı tr_TR
dc.subject photropolymerization en_US
dc.subject photosensitizer en_US
dc.title Konjuge Tiyofen Türevleri Kullanılarak Uzun Dalgaboyunda Fotobaşlatılmış Serbest Radikal Polimerizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Long Wavelength Photoinitiated Free Radical Polymerization Using Conjugated Thiophene Derivatives In The Presence Of Onium Salts en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11613.pdf
Boyut:
1.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama