Uzuntarla trasının betonun mekanik özellikleri üzerindeki etkinliği

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Pekmezci, Bekir Yılmaz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Puzolanlar, kendi başına bağlayıcılık özeliği olmayan yada çok az olan, (doğal yapları gereği veya öğütülme sonucu) çok ince taneli olduklarında veya rutubetli ortamlarda kireç (kalsiyum hidroksit) ile kimyasal reaksiyona girdiklerinde, bağlayıcı özelikteki bileşenlerin oluşmasını sağlayan silisli veya silis aluminli malzemelerdir. Bu çalışmada Uzuntarla' dan temin edilen doğal puzolan (tras) in betonun mekanik özelikleri üzerindeki etkinliği araştırılmıştır. Bu çalışma için toplam 15 seri beton üretilmiştir. Üç seri beton 1 m 3 de 300, 350 ve 400 kg çimento içermektedir. Şahit olarak üretilen bu üç seri betondan 50 kg çimento çıkarılıp yerine 40, 50, 75 ve 100 kg uzuntarla trası koyularak toplam 12 seri trash beton üretilmiştir. Bolomey ve Feret formülleri kullanılarak, Uzuntarla trasının etkinlik faktörleri elde edilmiştir. Bolomey formülündeki Kb ve Feret formülündeki Kf katsayıları, tras içermeyen betonların dayanımları ve gerçek bileşimleri yardımıyla elde edilmiştir. Trash betonların basınç dayanımlarına karşılık gelen etkin bağlayıcı miktarları, trash betonların gerçek bileşimleri ve normal betonlardan elde edilen formül katsayıları kullanılarak elde edilmiştir. Trasın bağlayıcı özelik gösterdiği düşünülerek, elde edilen etkin bağlayıcı miktarı ile betona giren çimento miktarı arasındaki farkın betona giren tras miktarı ile trasın etkinlik faktörü k nın çarpımına eşit olduğu düşünülerek uzuntarla trasının etkinlik faktörleri elde edilmiştir. Bolomey ve Feret formüllerinin eğilme ve çekmede de geçerli olduğu varsayılmıştır. Elde edilen etkinlik faktörleri incelendiğinde trasın 7. Gün kür süresi sonunda 28. güne göre daha az etkinlik gösterdiği belirlenmiştir. Etkinlik faktörü değeri basınç dayanımında eğilme ve çekme dayanımlarına göre daha anlamlı eğlimler göstermiştir. 7 ve 28. günlerin sonunda tras/çimento oranı arttıkça basınç etkinlik katsayısında azalışlar elde edilmiştir. Aynı miktarda tras eklenen betonlardaki etkinlik faktörleri, betonun içerdiği çimento miktarı arttıkça artmaktadır. Bu artış 7. günde daha belirgindir. 7 ve 28. günlük basınç ve 7 günlük eğilme dayanımları için elde edilen etkinlik faktörü ile tras/çimento oranı arasında, üstel bir fonksiyonu sağlayan bir ilişki elde edilmiştir. Su / etkin bağlayıcı oranı ile etkinlik faktörleri karşılaştırıldığında etkinlik faktörünü minimum yapan bir su/etkin bağlayıcı oranının olduğu görülmütür. Bütün bunların sonucu olarak da trası maksimum etkinlikle kullanabilmek için tras/çimento ve su/etkin bağlayıcı oranlarına bağlı yeni bir yöntem önerilmiştir.
Pozzolan is a siliceous, siliceous and aluminous material, which in itself possesses little or no cementious value but will, in finally divided from and in the presence of moisture, chemically react with calcium hydroxide at ordinary temperatures to from compounds possessing properties. In this study efficiency of a natural pozzolan, which is supplied from Uzuntarla, on mechanical properties on concrete was investigated. 15 series of concrete was produced during whole study. First 300, 350, 400 kg/m3 cement dosages were used for witness concrete. 40, 50, 75 and 100 kg/m3 trass was added to these mix designs instead of 50 kg/m3 cement of each batch. Thus 12 series of concrete was completed. Efficiency factors of Uzuntarla trass was evaluated by the formulas of Bolomey and Feret. Coefficients of formulas Kb in Bolomey Formula and Kp in Feret formula were calculated by help of strengths and mix proportions of witness concrete that doesn't contain trass. Amount of effective cementious material for the strengths of concretes with trass, obtained by using mix proportions of concretes with trass and formula coefficients obtained from witness concretes. Efficiency factors (k) of Uzuntarla trass was calculated by evaluating the difference between the amount of effective cementious material and the amount of cement in concrete. The difference is equal to cementious materials except cement which is equal k x trass value assuming that trass has cementious property. It is also suppose that Bolomey and Feret formulas are valid on tension properties of concrete. As a result of efficiency factors, trass is more effective in 28 day curing time than 7 day curing time. The value of efficiency factor is more meaningful for compressive strength than tensile strengths. 7th and 28th days compressive efficiency factors was reduced according to the trass/cement ratio. If the concretes having the same amount of trass are compared, it is seen that, efficency factors increase with the increase of cement content. The increase is obvious in 7l day curing time. For 7th and 28th days compressive and 7th day bending, an exponential function is obtained between the ratio of trass/cement and efficiency factor which was calculated. On comparison, efficiency factors with ratio of water/effective cementious material, efficiency factors requires a ratio of water/effective cementious material to be minimum. Finaly a new method which depends on the ratios of trass/cement and water / effective binder was suggested to use trass with maximum efficiency.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Beton, Mekanik özellikler, Puzolan, Tras, Concrete, Mechanical properties, Pozzolan, Trass
Alıntı