Tramvay sistemlerinin yapılabilirliği

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Çağlayan, Tahir Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tezin adı "Tramvay Sistemlerinin Yapılabilirliği" dir ve amacı tramvay sistemlerinin yapılabilirliğini incelemektir. Bunu yapmak için Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde tramvaya alternatif iki de kentiçi ulaşım türü incelenmiştir : Otobüs ve tercihli otobüs yolu. Çalışmanın ikinci bölümünde kentsel raylı sistemler tanımlanmış ve ulaşım türleri içindeki yerleri açıklanmıştır. Ardından tramvay ve kentsel raylı sistemler içindeki yeri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde ulaşım türü seçimini etkileyen etmenler sıralanmış ve açıklanmıştır : Teknik özellikler, işletme özellikleri, maliyetler( yatırım ve işletme maliyetleri ), talep ve çevresel faktörler. Daha önce yapılan çalışmalar dördüncü bölümde irdelenmiştir. Bu bağlamda İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi tarafından İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü için yapılan fizibilite etüdleri değerlendirilmiştir.Burada ulaşım türleri üzerinde yapılan mali ve ekonomik değerlendirmeler gözden geçirilmiştir. Oluşturulacak modelde bu mali ve ekonomik değerlendirmelerin yanında başka ölçütler açısından da değerlendirmeler yapılmalı ve üç ulaşım türünden en uygun olanı seçilmelidir. Bir tramvay sisteminin fiziksel yönden yapılabilirliğini görmek için fiziksel alt ve üst sınırlar sunulmuştur : En küçük dönemeç yarıçapı, en büyük eğim, en büyük hat genişliği. Bu sınır koşulları sağlandıktan sonra bir tramvay sisteminin mali ve ekonomik değerlendirilmesine geçilebilir. Değerlendirme, özellikleri önceden belirtilen bir fiktif sistem için yapılmıştır.Fiktif sistemin hat uzunluğu 10 km., durak sayısı 21 'dir. Yapılan değerlendirmeler Kadıköy-Bostancı hattı için de tekrarlanacaktır. Kadıköy-Bostancı hattının uzunluğu 8.4 km., durak sayısı 15'dir. önceden belirlenen talep aralığında her üç ulaşım türü için de mali ve ekonomik değerlendirmeler yapılmıştır. Net güncelleştirilmiş değerler, zaman maliyetleri ve karayolu kaza bedelleri ölçüt olarak belirlenmiştir. Hem bu ölçütlerin, hem de başka ölçütlerin birarada kullanılabileceği bir model olarak Analitik Hiyerarşi Metodu seçilmiştir. Modelin uygulama alanları araştırılmış, matamatiksel yorumu yapılmış ve bazı örnekler incelenmiştir.Modelin probleme nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.Çözüm için bir bilgisayar programı kullanılmıştır. Verilerin yazılımı ve programın kullanımı açıklanmıştır.Uygulama sonunda her bir talep düzeyi için seçilebilecek ulaştırma türleri tespit edilmiştir. Bazı ölçütlerin hesaba katılmaması durumunda veya göreli önemlerinin artırılması durumunda ulaşım türü seçiminde oluşacak değişiklikler gözlenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.
The name of this thesis is "Feasibility of Tramway Systems". The objective of this thesis is to examine the feasibility of building a tramway system in a transport corridor. While conducting this study, tramway is evaluated as an alternative for other urban mass transit modes. These mass transit modes are buses and * exlusive bus line ". A model that evaluated these three modes together, had to be developed. In the end, the model will help us in selecting the most suitable transit mode for the given corridor. In the introduction, applications for urban rail systems in the world are given; and the results of false applications are discussed. A relationship between the necessary application and the objective of this thesis, is established. The name of the second chapter is "Urban Rail Systems and Tramway". In this chapter, urban rail systems are defined, and their importance within urban transport systems are expressed. All transport modes are categorized in a certain order. First categorization is according to their movement abilities, According to these categorization vehicles are classified into three groups: a) Vehicles with movement ability in one dimension. b) Vehicles with movement ability in two dimensions. c) Vehicles with movement ability in three dimensions, Second type of categorization is made by considering the right-of- way ( whether vehicles have a special road of their own or not). These categories are ; Class A: Transport modes having their own special road. Class B; Transport modes having a partially controlled road. Class C: Transport modes having surface roads with mixed traffic. After showing tramway's classification in these categories, main characteristics differentiating urban rail systems are listed under the title "Elements of Urban Raii Systems". These characteristics are right-of-way condition, vehicle and station qualifications, signalization and operating
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Anahtar kelimeler
Raylı sistemler, Toplu taşımacılık, Tramvay, Şehiriçi ulaşım, Railway systems, Public transportation, Tram, Urban transport
Alıntı