Pirol Ve N-fenil Pirol’ Ün Poli(akrilonitril-ko-akrilik Asit) Matrisinde Polimerizasyonu İle Kompozit Sentezi Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Saraç, A. Sezai tr_TR
dc.contributor.author Kaya, Nazif Uğur tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-08-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:17:43Z
dc.date.available 2015-06-16T12:17:43Z
dc.date.issued 2010-08-10 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, konjuge polimerlerin akrilonitril-akrilik asit kopolimerine (P(AN-ko-AA)) ait elektriksel iletkenlik ve dielektrik geçirgenlik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Akrilonitril (AN) ve akrilik asidin (AA) kopolimeri (P(AN-ko-AA)) matrisi üzerinde, dimetilformamid (DMF) çözücüsü içerisinde, pirol (Py) ve N-Fenilpirol (NFP) polimerleştirilmiş ve homojen yapıda kompozit filmler elde edilmiştir. P(AN-ko-AA) nın Mv değeri bulunmuş, 1H NMR yöntemiyle kopolimerdeki AA yüzdesi hesaplanmıştır. FTIR-ATR spektrofotometresi, termogravimetrik analiz (TGA) yöntemleri ile PPy ve PNFPy’ ün DMF ve kopolimerle olan moleküllerarası etkileşimleri olduğu gözlemlenmiştir. PNFPy’ nin PPy’ ye oranla kompozitlere daha yüksek iletkenlik ve dielektrik geçirgenlik özellikleri kattığı, bunun yanında kopolimerdeki AA segmentlerinin bu özellikleri iyileştirdiği görülmüştür. PPy ve PNFPy içeren ve içermeyen P(AN-ko-AA) kompozitlerin nanofiberleri elektrospinning metoduyla elde edilmiş, nanofiberlerin taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntülerinden çapları bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, influence of conjugated polymers on electrical conductivity and dielectric properties of copolymer of acrylonitrile (AN) and acrylic acid (AA) (P(AN-co-AA)) were investigated. Homogeneous composite films were obtained by in-situ polymerizing pyrrole (PPy) and N-phenylpyrrole (NPhPy) on P(AN-co-AA) matrix in DMF medium. Viscosity average molecular weight (Mv) of P(AN-co-AA) was found and AA composition in copolymer was calculated with 1H NMR. Intermolecular interaction of PPy or PNPhPy with P(AN-co-AA) and DMF was observed with FTIR-ATR spectrophotometer and thermogravimetric analysis (TGA). Not only PNPhPy content enhanced conductivity and dielectric permittivity values better than PPy in composite films, but also AA segments in copolymer increased these values. Nanofibers of P(AN-co-AA) and composites obtained by in-situ polymerization of Py, NPhPy on P(AN-co-AA) matrix were acquired by electrospinning method; nanofiber diameters of composites were calculated from their scanning electron microscope (SEM) images. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5688
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Akrilonitril tr_TR
dc.subject Akrilik asit tr_TR
dc.subject Kopolimer tr_TR
dc.subject Pirol tr_TR
dc.subject N-Fenilpirol tr_TR
dc.subject İletkenlik tr_TR
dc.subject Dielektrik geçirgenlik tr_TR
dc.subject Acrylonitrile en_US
dc.subject Acrylic acid en_US
dc.subject Copolymer en_US
dc.subject Pyrrole en_US
dc.subject N-Phenylpyrrole en_US
dc.subject Conductivity en_US
dc.subject Dielectric permittivity en_US
dc.title Pirol Ve N-fenil Pirol’ Ün Poli(akrilonitril-ko-akrilik Asit) Matrisinde Polimerizasyonu İle Kompozit Sentezi Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Synthesis And Characterization Of Composites By Polymerization Of Pyrrole And N-phenyl Pyrrole On Poly(acrylonitrile-co-acrylic Acid) Matrix en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10974.pdf
Boyut:
2.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama