Alçak Gerilim Hatları Haberleşmesinde Gürültü Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-02
Yazarlar
Ay, Bayram
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, alçak gerilim hatları haberleşmesi kavramı, dar bant haberleşmesi kavramı, alçak gerilim hatları üzerindeki gürültüler tanımlanmış ve hat üzerinde sürekli var olan arka plan gürültüsü ölçümü yapılmıştır. Zaman domenindeki bu ölçümlerin güç spektrum yoğunluğu Welch methodu ile elde edilerek Avrupa’da CENELEC tarafından izin verilen frekans aralıklarında gürültü analizi yapılmıştır. Ölcüm cihazını hatta bağlamak için kuplaj devresi kullanılmıştır. Fabrika sahasında üç farklı noktadan alınan dataların güç spektrumu incelendiğinde hatta bağlanan yüklerin gürültü oluşturduğu görülmüştür. Bunun yanında hatta sürekli mevcut olan arka plan gürültüsünün beyaz gürültü karakteristiğinde olmadığı ve frekans arttıkça gürültü seviyesinin azaldığı görülmüştür. Ayrıca gürültü kaynağına yani yüklere yaklaşıldıkça gürültü seviyesinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
In this study, the concept of low voltage lines communication, narrow band communication and the noise over low voltage lines are defined and the measurement of background noise are performed which are existing continously on the grid. By obtaining the power spectral density of this measurement via Welch method, the noise analysis are performed in the frequency range allowed by CENELEC in Europe. In order to connect the measurement device to the line, coupling circuit is used. The power spectral density of the datas measured at the three different points in the plant show that the loads connected to the grid generate the noise. In addition, the background noise is not white noise and with the increase of the frequency, there is a decrease at the level of noise. Furthermore, the closer the measurement location is to the noise source (loads), the higher the noise level is.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Alçak Gerilim Hatları Haberleşmesi, Gürültü Analizi, Dar bantlı Haberleşme, Powerline Communications, Noise Analysis, Narrowband communications
Alıntı