Akrilonitrilin Polietilenglikol İle Kimyasal Ve Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu

dc.contributor.advisor Saraç, A. Sezai tr_TR
dc.contributor.author Diler, Zeynep İrem tr_TR
dc.contributor.department Kimya tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-04-21T07:39:38Z
dc.date.available 2016-04-21T07:39:38Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, akrilonitrilin polietilenglikol (PEG-400 ve PEG-35000) varlığında kimyasal ve elektrokimyasal polimerizasyonu yapılmıştır. Elektrokimyasal polimerizasyonda, anot ve katot bölmeleri birbirinden orta gözenekli bir firit yardımıyla ayrılarak Ce(III)’ün Ce(IV)’e rejenerasyonu sağlanmıştır. Elektrolit olarak sülfürik asit (H2SO4) kullanılmıştır. Monomer, polietilenglikol, H2SO4 (elektrolit), seryum tuzu konsantrasyonunun, sürenin, sıcaklığın ve potansiyel değişiminin verim üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar kimyasal polimerizasyonla karşılaştırılmıştır. Polietilenglikol-400 kullanıldığında akrilonitril ile blok-kopolimer elde edilirken, molekül ağırlığı-35000 de ise PEG ayrıca stabilizatör gibi davrandığından dispersiyon polimerizasyonu elde edilmiştir. Literatürde, ilk defa elektrokatalitik yöntemle kopolimer elde edilmiştir. Sentez edilen polimerlerin karekterizsayonu FT-IR, UV-Vis. ve NMR spektroskopileri ve gravimetrik (viskozimetrik) yolla yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında polimerizasyon mekanizması önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Chemical and electrochemical polymerization of acrylonitrile initiated by Ce(IV) ions was performed in the presence of Ce(IV) ions-polyethyleneglycol initiator system in an electrochemical cell with and without separation of anolyte and catholyte. In this way, ceric salt can be electrochemically regenerated from Ce(III) to Ce(IV). H2SO4 was mainly used as electrolyte. The effects of concentrations of monomer, ceric salt and sulfuric acid (the electrolyte) were investigated as well as the potential and the temperature. Then all results were compared with chemical polymerization which has been done in this study. Block Copolymerization was obtained in the presence of polyethyleneglycol – 400. Because of polyethyleneglycol’s stabilization properties, dispersion polymerization was obtained in the peresence of polyethyleneglycol-35000. In the literature, block copolymer were obtained firstly by electroinduced polymerization. The resluting polymer was characterized by FT-IR, UV-Vis and NMR spectrometry and its molecular weight was determined by viscomeric method. A possible mechanism of polymerizaiton is suggested. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12160
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Akrilonitril tr_TR
dc.subject polietilenglikol tr_TR
dc.subject kopolimerizasyon tr_TR
dc.subject elektrokatalitik sistem. tr_TR
dc.subject Acrylonitrile en_US
dc.subject PEG (polyethyleneglycol) en_US
dc.subject copolymerization en_US
dc.subject electroinduced system. en_US
dc.title Akrilonitrilin Polietilenglikol İle Kimyasal Ve Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Electroinduced And Chemical Copolymerization Of Acrylonitrile With Polyethyleneglycol en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
186.pdf
Boyut:
30.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama