Aerobik Çamur Stabilizasyonunun Karakterizasyonu Ve Modellenmesi

dc.contributor.advisor Orhon, Derin tr_TR
dc.contributor.author Özdemir, Seda tr_TR
dc.contributor.authorID 10017310 tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-09-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-10T15:19:56Z
dc.date.available 2015-04-10T15:19:56Z
dc.date.issued 2013-09-27 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, aerobik koşullardaki biyolojik çamur stabilizasyonunu karakterize etmek için deney ve modelleme çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda, içsel solunum ve mikrobiyal aktivitenin aerobik stabilizasyon prosesindeki rolü araştırılmıştır. Ayrıca, aktif çamur prosesi çamur bekletme süresinin (ÇBS) stabilizasyon prosesi üzerine olan etkisi değerlendirilmiştir. Deneysel sonuçlar, içsel solunum hızı (bH) 0.21/gün ve 0.06/gün değerleri ile içsel solunumun büyüklüğünün, bH’ın belirlenmesinde kullanılan respirometrik yöntemlere bağlı olarak oldukça farklı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, ÇBS’nin aktif çamurun kompozisyonu ve aerobik stabilizasyon prosesinin verimi üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu da göstermiştir. Model simülasyonlarına göre stabilizasyon prosesinin başlangıcında çamurun aktif biyokütle fraksiyonu (XH) ÇBS 2, 8 ve 20 günlerde işletilen sistemler için sırasıyla %76, %67 ve %53 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, modelleme çalışmasının sonuçları, içsel solunum sırasında oluşan mikrobiyal partiküler ürünlerin (XP) aerobik stabilizasyon koşullarında düşük bir hızda hidroliz olabildiğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, experimental and modelling studies were conducted to characterize stabilization of biological sludge under aerobic conditions. In this context, the role of endogenous decay and microbial activity in the stabilization process was investigated. The effect of sludge retention time (SRT) of the activated sludge process on aerobic sludge stabilization was also evaluated. Experimental results showed that the magnitude of endogenous decay was quite different with endogenous decay rate (bH) values of 0.21/day and 0.06/day depending on the implemented respirometric procedure for assessment of bH. Results also showed that SRT has a significant impact on the composition of the activated sludge and the efficiency of aerobic stabilization process. According to the model simulations, at the beginning of the stabilization process, active biomass (XH) fraction of the sludge was determined as 76%, 67% and 53% for the systems operated at SRT of 2, 8 and 20 days, respectively. In addition, results of the modelling studies indicated that microbial particulate products (XP) generated during endogenous respiration are hydrolyzable at slow rate under aerobic stabilization conditions. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/634
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aktif Çamur tr_TR
dc.subject Aerobik Stabilizasyon tr_TR
dc.subject İçsel Solunum tr_TR
dc.subject Modelleme tr_TR
dc.subject Respirometre tr_TR
dc.subject Activated Sludge en_US
dc.subject Aerobic Stabilization en_US
dc.subject Endogenous Decay en_US
dc.subject Modelling en_US
dc.subject Respirometry en_US
dc.title Aerobik Çamur Stabilizasyonunun Karakterizasyonu Ve Modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Characterization And Modelling Of Aerobic Sludge Stabilization en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama