Arıtma Çamuru Kullanan İki Bölmeli Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Karbon Giderimi Ve Elektrik Üretimi

dc.contributor.advisor Karahan, Özlem tr_TR
dc.contributor.author Karlıkanovaıte, Agne tr_TR
dc.contributor.authorID 404979 tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-09T13:19:40Z
dc.date.available 2015-04-09T13:19:40Z
dc.date.issued 2011-07-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Son yıllarda yenilenebilir enerjideki artan ilgiye bağlı olarak yakıt hücre teknolojisi önem kazanmıştır. Mikroorganizmaların elektrik üretimi için umut verici maddeler olduğu kanıtlanmıştır. Mikrobiyal yakıt hücreleri oldukça verimli olmasıyla birlikte çevreye herhangi bir risk oluşturmamaktadır. Mikrobiyal yakıt hücresi (MYH), mikroorganizmaların katalitik reaksiyon yardımı ile kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmesini sağlayan bir cihazdır. Krom-nikel plaka elektrot kullanılan iki odalı mikrobiyal yakıt hücresinde yakıt olarak arıtma çamuru kullanılarak elektrik üretimi ve karbon giderimi sağlandı. Bu çalışma başlıca üç ana aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle, Bahçeşehir Evsel Atıksu Arıtma Tesisi’nden alınan aktif arıtma çamuru laboratuvar ölçekli 4 litre kesikli reaktörde inoküle edildi ve çamur üretimi için 1 ay boyunca çalıştırıldı. İkinci olarak, MYH için gerekli tüm bileşenler elde edildikten sonra laboratuvar ölçeğindeki iki odacıklı MYH sisteminin son kurulumu gerçekleştirildi. Son olarak, kesikli reaktörden alınan iki litre arıtma çamuru her deneysel çalışmada kullanılmak üzere MYH operasyonu dört deneysel çalışmaya ayrıldı. İlk deneysel çalışma aktif arıtma çamuru ile inoküle edilen MYH’nin elektrik üretim ve karbon giderim performansını değerlendirmak amacıyla yapılmıştır. İkinci ve üçüncü deneysel çalışmada MYH’deki gerilimin (V) ölçülmesi ve çamur azalımı ve karbon giderimine dayalı olarak çamur sindirimi standart oksijenli çamur sindirimi ile karşılaştırılıp MYH’nin performansı kontrol edilmiştir. Dördüncü deneysel çalışmada değişen dış dirençlere karşı güç, akım, güç yoğunluğu, akım yoğunluğu gibi elektriksel parametler gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Due to the increased interest in renewable energy, fuel cell technology has gained importance in recent years. Microorganisms have proven to be promising agents for electricity generation. Microbial fuel cells are considered to be extremely efficient and present no risk to the environment. A microbial fuel cell (MFC) is a device that converts chemical energy to electrical energy with the aid of the catalytic reaction of microorganisms. Two -chamber microbial fuel cell with chrome-nickel plate electrodes was operated using sewage sludge as a fuel for electricity generation and carbon removal. Firstly, lab - scale 4 liters batch reactor was inoculated with activated sewage sludge from Bahcesehir Domestic Wastewater Treatment Plant and operated for 1 month for sludge production. Secondly, after having all the necessary components of MFC, final set-up of a particular lab - scale two- chambered MFC system was made. Lastly, the operation of MFC was split up into four experimental runs during which 2 L of sewage sludge from batch reactor was used for each experimental run. The first experiment was conducted to evaluate the performance of MFC inoculated with activated sewage sludge by meaning of electricity generation and carbon removal. The second and third experiments were carried out to check the performance of MFC by measuring voltage (V) and to compare sludge digestion in MFC with Standard aerobic sludge digestion based on sludge reduction and carbon removal. The fourth experiment was conducted to observe electrical parameters such as power, current, power density, current density under external resistance. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/599
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mikrobiyal yakıt hücresi tr_TR
dc.subject aktif arıtma çamuru tr_TR
dc.subject çamur sindirimi tr_TR
dc.subject elektrik üretimi. tr_TR
dc.subject Microbial fuel cells en_US
dc.subject activated sewage sludge en_US
dc.subject sludge digestion en_US
dc.subject electricity generation en_US
dc.title Arıtma Çamuru Kullanan İki Bölmeli Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Karbon Giderimi Ve Elektrik Üretimi tr_TR
dc.title.alternative Electricity Generation And Carbon Removal From Sewage Sludge Using Two-chamber Microbial Fuel Cell Technology en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11894.pdf
Boyut:
1.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama