Sürekli Sistem Benzetimi Ve Diferansiyel Denklemler İçin Etkileşimli İnternet Ortamında Bir Veritabanı Yöneticisi

dc.contributor.advisor Ünal, Gazanfer tr_TR
dc.contributor.author Erkan, Özden tr_TR
dc.contributor.department Sistem Analizi tr_TR
dc.contributor.department System Analysis en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-03-30T18:50:08Z
dc.date.available 2016-03-30T18:50:08Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu tezde, birbirleri ile etkileşim halinde olan iki farklı sistem geliştirilmiştir. Tezde geliştirilen sistemlerden ilki, sürekli sistemlerin modellendiği ve bu modeller üzerinde benzetim deneyinin tanımlanabildiği, görsel bir modelleme ve benzetim ortamıdır. Geliştirilen ikinci sistem ise, sürekli sistemlerin modellenmesinde kullanılan adi diferansiyel denklemler ve bunların parametrik çözümlerini içeren ve internet ortamında çalışan etkileşimli bir veritabanı yönetim sistemidir. Bir sürekli sistemin matematik modeli, model değişkenleri, model parametreleri ve bu değişkenlerin ve parametrelerin kombinasyonlarından oluşan diferansiyel denklemler içerir. Diferansiyel denklemlerin çözümünün elde edilmesi için internet ortamında yer alan veri tabanına bağlanılır. Eğer, diferansiyel denklemin çözümü varsa, bu çözüm benzetim ortamına aktarılır. Eğer çözüm yoksa, benzetim ortamında sayısal entegrasyon işlemi uygulanarak çözüm fonksiyonunu belirtilen zaman aralıkları için değerleri elde edilir. Modelleme ve benzetim ortamında sadece tek bir sürekli sistemin modeli değil, birden fazla sürekli sistemi alt sistem olarak içeren ve hiyerarşik yapıya sahip sistemin modeli de görsel bir ortamda oluşturulur. Prof. Dr. Tuncer İ. Ören tarafından ortaya atılan ve bir sistemin alt sistemleri arasında giriş- çıkış ilişkilerini ifade eden bağlaşım kavramı detaylı olarak incelenmiştir. Alt sistemler arasındaki bağlaşımlar, görsel modelleme ortamında tanımlanır. Bir sistemin modeli oluşturulduğunda, model benzetim ortamında, bir benzetim programı ile işlenir. Benzetim programı modelin yapısına bağlı olarak, benzetim ortamı tarafından üretilir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis; two different systems, which interact with each other were developed. The first of the systems developed in the thesis is a visual modelling and simulation environment on which the continuous systems are modelled and the simulation experiment can be defined on these systems. The developed second system is an interactive database management system, which contains ordinary differential equations and their parametric solutions and works on the internet environment. The mathematical model of a continuous system contains the model variables, model parameters and differential equations which are composed of the combinations of these variables and parameters. In order to obtain the solution of the differential equation, the database on the internet environment is connected. If the solution of the differential equation exists this solution is transferred to the simulation environment. If the solution of the differential equation does not exist, in the simulation environment, by applying numerical integration methods, the values of the solution function are obtained for the time intervals determined. In the modelling and simulation environment, not only the model of a single continuous system, but also the model of the systems which contain more than one continuous system as subsystem and have hierarchical structure is created in a visual environment. The coupling concept which was claimed by Ph. Dr. Tuncer İ. Ören and expresses the input-output relationships between the subsytems are defined in the visual modelling environment. When the model of a system is created, the model, in the simulation environment, is processed by the simulation program. The simulation program, depending on the structure of the model, is generated by the simulation environment. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12111
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.title Sürekli Sistem Benzetimi Ve Diferansiyel Denklemler İçin Etkileşimli İnternet Ortamında Bir Veritabanı Yöneticisi tr_TR
dc.title.alternative Continious System Simulation And An Interactive Database Management System For Differential Equatoins On Internet Contents en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1220.pdf
Boyut:
6.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama