Atm Ağlarında Yönlendirme Ve İşaretleşme Protokolü: Pnnı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özoğul, Cumhur Okan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
ATM Forum tarafından standartlaştırılan Özel Ağdan-Ağa Arayüz (PNNI), ATM ağlarına esnek ve ölçeklenebilir bir yönlendirme mimarisi sağlamaktadır. PNNI, yönlendirme ve işaretleşme protokolleri olarak iki protokolü kapsar. Yönlendirme protokolü, anahtarlar ve anahtar kümeleri arasında topoloji bilgileri dağıtılması için tanımlanmıştır. Bu bilgi, ağ üzerinde gerekli güzergah hesaplamalarını yapmak için kullanılır. Hiyerarşi mekanizması, bu protokolün geniş çaplı ATM ağlarına da ölçeklenebilirliğini sağlar. PNNI topolojisi ve yönlendirmesi bağ durumu yönlendirmesini temel alır. İşaretleşme için ikinci bir protokol kullanılır, bu ise ATM ağında noktadan-noktaya ve noktadan-çok noktaya bağlantı kurmada kullanılır. Bu protokolde ATM Forumun UNI işaretleşmesi baz alınmıştır, kaynaktan yönlendirme ve bir bağlantı hatasının ortaya çıkabileceği durumlara karşı crankback ve çok seçenekli yönlendirmeyi destekleyecek mekanizmalar da eklenmiştir. Bu çalışma PNNI protokolünün, özellikle de yönlendirme mekanizmasının detaylı bir incelemesidir. Ayrıca, PNNI protokolünün başarımını etkileyen faktörler ve PNNI konusundaki ileriye yönelik çalışmalar da ele alınmıştır.
The Private Network-to-Network Interface (PNNI), standardized by the ATM Forum, provides a flexible and scaleable routing architecture for ATM networks. PNNI includes two categories of protocols: routing protocol and signaling protocol. A routing protocol is defined for distributing topology information between switches and clusters of switches. This information is used to compute paths through the network. A hierarchy mechanism ensures that this protocol scales well for large ATM networks. PNNI topology and routing is based on the link-state routing technique. A second protocol is defined for signalling, that is message flows used to establish point-to-point and point-to-multipoint connections across the ATM network. This protocol is based on the ATM Forum UNI signalling, with mechanisms added to support source routing, crankback, and alternate routing of call setup requests in case of connection setup failure. This work is a detailed study on PNNI protocol specifically on routing mechanism of PNNI. The parameters that effect the performance of PNNI protocol and future works on PNNI are also covered.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Özel Ağdan-Ağa Arayüz (PNNI), Bağ Durumu Yönlendirmesi, Kaynaktan Yönlendirme, Crankback ve Çok Seçenekli Yönlendirme, Private Network-to-Network Interface (PNNI), Link-state Routing, Source Routing, Crankback and Alternate Routing.
Alıntı