Fosil Yakıtların Tüketiminden Kaynaklanan Karbondioksit Salımları İle Belirleyici Temel Etmenleri Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi

dc.contributor.advisor Sohtaoğlu, Nazif Hülâgü tr_TR
dc.contributor.author Sarıcı, Veysel tr_TR
dc.contributor.authorID 441248 tr_TR
dc.contributor.department Elektrik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electrical Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-08-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-12T12:47:17Z
dc.date.available 2015-05-12T12:47:17Z
dc.date.issued 2012-08-17 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, fosil yakıtların tüketiminden kaynaklanan karbondioksit salımlarının temel enerji-ekonomi büyüklükleri ile açıklanması amacıyla ekonometrik yöntemlerden biri olan regresyon analizinden yararlanılmıştır. Ekonometrik modellerin oluşturulmasında temel büyüklüğün davranışının belirlenmesi amacıyla bağımsız değişkenlerin etkin ve sapmasız olarak belirlenmesi önem arz etmektedir. Temel bir büyüklük üzerinde belirleyici olduğu varsayılan etmenlerin ekonometrik yaklaşımla modellenmesinden hareketle, kullanılan veri anakümesinde yer alan sosyo-ekonomik büyüklüklerin fosil yakıtların tüketiminden kaynaklanan toplam karbondioksit salımları üzerindeki açıklayıcılığı oluşturulan yedi farklı model kullanılarak ayrıntılı halde irdelenmiştir. Bununla birlikte anılan modellerde bulunması olası çoklu doğrusallık sorununun çözümüne yönelik kişi başına düşen büyüklükler, logaritmik dönüşümler ve fark denklemleri dikkate alınarak yedi modele ek olarak altı farklı çok değişkenli model oluşturulmuştur. Söz konusu modellerle küresel ölçekteki büyüme ve gelişme dinamikleriyle dikkati çeken, farklı doğal kaynaklara ve iklim özelliklerine sahip, ekonomik, siyasi, sosyal, teknik, demografik vb. diğer unsurlar açısından da birbirlerinden farklı özellikler gösteren Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin, Güney Afrika’nın yer aldığı BRICS ülkeleri ile Türkiye’ye yönelik uygulamalar karşılaştırmalı sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, the initials of Brazil, Russia Federation, India, China, South Africa namely BRICS and Turkey are considered to model carbon-dioxide emissions from fossil fuel combustion by using total primary energy supply, gross domestic product using power purchasing parities, and population with applying multiple regression analysis. Therefore, seven models based on different sets of independent variables are constructed and compared to each other to evaluate the models to explain behavioral pattern of energy-related carbon-dioxide emissions. For the aim of getting the most precise model, error measurements and diagnostics tests for residuals are analyzed. Besides the seven models, the multicollinearity could be occur in parameters. Hence, per capita values of dependent and independent variables with logarithmic transform and difference equations for the aim of solving this problem are used. The factors which have an effect on the carbon-dioxide emissions from fossil fuel combustion of BRICS countries and Turkey are analyzed to determine dependency level of independent variables with elasticity analysis. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1319
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ekonometrik modeller tr_TR
dc.subject Fosil yakıtların tüketiminden kaynaklanan karbondioksit salımları tr_TR
dc.subject Enerji-ekonomi büyüklükleri tr_TR
dc.subject BRICS tr_TR
dc.subject Econometric models en_US
dc.subject Energy related carbon-dioxide emissions en_US
dc.subject Energy-economy drivers en_US
dc.subject BRICS en_US
dc.title Fosil Yakıtların Tüketiminden Kaynaklanan Karbondioksit Salımları İle Belirleyici Temel Etmenleri Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi tr_TR
dc.title.alternative An Econometric Analysis Of The Relationships Between Energy-related Carbon-dioxide Emissions From Fossil Fuel Combustion And Its Main Drivers en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12994.pdf
Boyut:
892.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama