Evrimsel Mühendislik Yöntemi İle Metale Bağlanan / Metale Dirençli Mayaların Biyobenzetim Amaçlı Geliştirilmesi

dc.contributor.advisor Çakar Öztemel, Z. Petek tr_TR
dc.contributor.author Turanlı, Burcu tr_TR
dc.contributor.department Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji tr_TR
dc.contributor.department Molecular Biology and Genetics en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-15T19:16:01Z
dc.date.available 2015-06-15T19:16:01Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada amaç, bir tersine metabolizma mühendisliği stratejisi olan evrimsel mühendislik yöntemi ile kobalta bağlanabilen/kobalta dirençli S. cerevisiae hücreleri elde etmektir. Evrimsel mühendislik yöntemi başarı ile uygulanmış ve kobalta dirençli ve buna paralel olarak çapraz direnç geliştirmiş bireyler elde edilmiştir. Hücrelerin stres koşullarının ardından hayatta kalma durumları en muhtemel sayı (most probable number, MPN) yöntemi ile; bir stres metaboliti olan trehalozun tayini HPLC ile; hücrelerin içindeki ve/veya hücre yüzeyine tutunmuş durumdaki metal varlığı ise alev atomik absorpsiyon spektrometre (FAAS) yöntemi ile belirlenmiştir. Kobalta dirençli bireylerin hücre içinde veya hücre yüzeyine tutunmuş durumda kobaltı biriktirdikleri tesbit edilmiştir. Ancak, bakıra ve kroma dirençli bireylerin bu metalleri hücreden dışarı atarak/salgılayarak direnç gösterdikleri tahmin edilmektedir. Transkriptomik ve proteomik analizler ve araştırmalar strese karşı direnç mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasında ve biyoarıtım ve/veya biyobenzetim uygulamalarında kullanımında faydalı olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the aim was to obtain cobalt-binding/cobalt-resistant S. cerevisiae cells by using an inverse metabolic engineering strategy; evolutionary engineering. By designing and using evolutionary engineering strategy, cobalt-resistant individual cells were successfully obtained with concomitant cross-resistances towards other stress conditions. Survival values of cells after exposure to stress conditions were determined by most probable number (MPN) method; trehalose, which is a stress metabolite, was determined by high performance liquid chromatography (HPLC); and the metal contents associated with the cells were determined by flame atomic absorption spectroscopy (FAAS). Cells were found to accumulate cobalt bound to or internalized by cells. However, copper and chromium seems to be pumped out/secreted by the resistant cells as a resistance mechanism. The transcriptomic and proteomic analysis and further investigations may help to better understand the mechanism of stress resistance and ultimately exploit it for bioremediation and/or biomimetics application. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5431
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Biyobenzetim tr_TR
dc.subject biyoarıtım tr_TR
dc.subject kobalt direnci tr_TR
dc.subject çapraz direnç tr_TR
dc.subject alev atomik absorpsiyon spectroskopi tr_TR
dc.subject Saccharomyces cerevisiae. tr_TR
dc.subject Biomimetics en_US
dc.subject bioremediation en_US
dc.subject cobalt resistance en_US
dc.subject crossresistance en_US
dc.subject flame atomic absorption spectroscopy en_US
dc.subject Saccharomyces cerevisiae. en_US
dc.title Evrimsel Mühendislik Yöntemi İle Metale Bağlanan / Metale Dirençli Mayaların Biyobenzetim Amaçlı Geliştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evolutionary Engineering Of Metal-binding/metal-resistant Yeast For Biomimetics en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3776.pdf
Boyut:
3.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama