Bodrum Ve Sekiz Katlı Bir Konut Binasının Betonarme Perde Ve Kolonlardan Oluşan Taşıyıcı Sisteminin Deprem Performansının Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Celep, Zekai
dc.contributor.author Yıldırım, Fatih Güneş
dc.contributor.authorID 405557 tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:27:18Z
dc.date.available 2015-07-03T11:27:18Z
dc.date.issued 2011-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Günümüzde yapı mühendisliğinde genellikle uygulanmakta olan ve doğrusal teoriye göre sistem analizine dayanan kapasite tasarımı ilkesi yapı sistemlerinin doğrusal olmayan davranışını çeşitli şekillerde göz önüne almaktadır. Bu tez kapsamında kapasite tasarımı ilkeleri ışığında tasarımı yapılan sekiz katlı konut binasının, 2007 deprem yönetmeliği Bölüm 7 ye göre performansı değerlendirmesi yapılmıştır. Birinci yöntem doğrusal elastik eşdeğer deprem yükü yöntemidir. Bu yöntemle performans seviyesi, depremin yapı üzerindeki istemi belirlenmeden, mevcut taşıyıcı eleman kesiti özelliklerine bağlı olarak etki kapasite oranları hesaplanmakta ve öngörülen sınır değerlerle karşılaştırılarak kesit hasar durumları belirlenmektedir. Yapının tamamında kesit hasar durumları elde edilip yapının genel deprem performansı belirlenir. İkinci yöntem doğrusal olmayan artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ile deprem performans seviyesinin belirlenmesidir. Bu yöntemin esası incelenen deprem doğrultusundaki hâkim modun diğer modlara göre çok daha etkin olduğu varsayımı yapılarak, modal genlikle orantılı olacak şekilde deprem istem sınırına kadar monotonik olarak arttırılan eşdeğer deprem yüklerinin etkisi altında doğrusal olmayan itme analizinin yapılmasıdır. Hesaplanan tepe yer değiştirmesi istemine karşılık gelen diğer tüm istem büyüklükleri (yer değiştirme, şekil değiştirme ve içi kuvvet istemleri) itme analizi modelinden elde edilerek performans değerlendirmesi yapılır. Üçüncü yöntem olan zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi ise taşıyıcı sistemdeki doğrusal olmayan davranışların hesaba katılarak, belirli özellikleri sağlayan deprem kayıtlarının kullanıldığı dinamik bir hesap yöntemidir. Bu hesap yönteminde performans değerlendirmesi için gerekli maksimum yer değiştirme, plastik şekil değiştirme ve iç kuvvetler doğrusal olmayan dinamik analiz kullanılarak elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Capacity design principles are based on linear theory and widely use in today’s engineering practice which, consider the nonlinear behavior explicitly on implicitly. In this dissertation, an eight-story reinforced concrete building designed with mentioned capacity design principles and than assessed by using Turkish Seismic Code 2007 Chapter 7. The first method used for performance assessment is equivalent seismic load method. In this method, performance objective of the building has been determined without finding the inelastic demand by using the demand/capacity ratios due to cross-section properties. Demand/capacity ratios have been determined for all section than, overall performance objective is assessed for the considered structure. The second method is incremental nonlinear static analysis method so called pushover analysis. This method is based on nonlinear analysis with an invariant load pattern compensates the first mode of the structure. The invariant load pattern is increased until the structural system reaches its displacement demand. Inelastic deformations, related to displacement demand of the structure, are checked whether they can be acceptable for the assumed performance objective. Third method is inelastic time history analysis requires that compatible acceleration records which is used in the nonlinear dynamic evaluation analysis to be performed in the time domain and the most unfavorable response quantities shall be considered in the design or in the assessment. For this method, maximum displacements, plastic deformations and inner forces are obtain by nonlinear time history analysis. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6594
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kapasite tasarımı tr_TR
dc.subject Eşdeğer deprem yükü tr_TR
dc.subject İtme analizi tr_TR
dc.subject Zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi tr_TR
dc.subject Capacity design en_US
dc.subject Equivalent seismic load en_US
dc.subject Static pushover analysis en_US
dc.subject Inelastic time history analysis en_US
dc.title Bodrum Ve Sekiz Katlı Bir Konut Binasının Betonarme Perde Ve Kolonlardan Oluşan Taşıyıcı Sisteminin Deprem Performansının Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Seismic Performance Evaluation Of Structural System Of Building With Eight Stories Which Consist Of Rc Columns And Shear Walls en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
11820.pdf
Boyut:
7.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama