Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Statik İtme Analizi Yöntemi Kullanılarak Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Yardımcı, Nesrin tr_TR
dc.contributor.author Külekçi, Ahmet Kerem tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:27:05Z
dc.date.available 2015-07-03T11:27:05Z
dc.date.issued 2010-03-04 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, statik itme analizi yöntemi kullanılarak çelik taşıyıcı sistemlerin deprem performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmış ve bu amaç kapsamında DBYBHY 2007’de tasarım koşulları verilen dört farklı tipte çelik taşıyıcı sistem seçilerek analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu sistemlerin taşıyıcı sistem davranış katsayıları ATC 19 dokümanında verilen metoda göre hesaplanmış ve DBYBHY 2007 ile uyumu irdelenmiştir. Çelik taşıyıcı sistemlerin analizi ve boyutlandırılması ülkemizde yürürlükte olan yönetmeliklere göre yapılmıştır. Performans noktasının belirlenmesi için lineer olmayan statik analiz yöntemlerinden ATC 40 dokümanında detayları verilen kapasite spektrum metodu tercih edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre farklı tipte seçilen taşıyıcı sistemlerin öngörülen can güvenliği performans seviyesini sağladığı görülmüştür. Hesaplanan taşıyıcı sistem davranış katsayıları incelendiğinde DBYBHY 2007 ile belirli bir yaklaşıklıkla uyumlu olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, using the pushover analysis the evaluation of eartquake performances of steel frame structures is aimed and on this purpose choosing four different steel frame structures whose design parameters given in DBYBHY 2007, results of the analysis are compared. Also the structural response modification factors are calculated according to the method given in ATC 19 document and the conformity with DBYBHY 2007 is examined. Steel frame structures are analysed and designed according to existing code regulations of Turkey. One of the non-linear analysis methods, capacity spectrum method whose details are given in ATC 40 document is chosen for the evaluation of performance point. According to the analysis results, steel frame structures satisfied the foreseen life safety performance level. It is also seen that calculated structural response modification factors has approximate conformity with the DBYBHY 2007. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6513
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Statik itme analizi tr_TR
dc.subject Performans Seviyesi tr_TR
dc.subject Taşıyıcı sistem davranış katsayısı tr_TR
dc.subject Kapasite spektrum metodu tr_TR
dc.subject Pushover analysis en_US
dc.subject Performance level en_US
dc.subject Structural response modification factor en_US
dc.subject Capacity spectrum method en_US
dc.title Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Statik İtme Analizi Yöntemi Kullanılarak Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Determining The Earthquake Performance Of Steel Frame Structures By Using The Pushover Analysis en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10244.pdf
Boyut:
1.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama