Acil Konut Modellerinin Yapısal Olarak Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-25
Yazarlar
Safaei, Mahsa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tezde konutlandırma ve bu kavramın bir düşüncesi olan acil konut fikri üzerine odaklanılmıştır. Kötü hava şartlarından ve tehlikelerden korunmak için herkesin bir çatı altında yaşamaya ihtiyacı vardır. Ayrıca insanlar sağlık ve özel hayatlarını korumak için mutlaka bir barınağa gerek duyarlar. Zaman geçtikçe estetik ve konfor açısından gelişmişlerdir. Ancak bu süreç mimarinin yardımı olmadan gelişen bir süreçtir. Uzmanlar insanların barınak ihtiyaçlarını yansıtmak amacıyla mimari bilimin ufak bir kısmında çok çeşitli stiller ve şablonlar geliştirmektedirler. Bu yüzden barınma ihtiyacı; prefabrik ve modüler sistemlerin önemini vurgulayarak inşaat sürecini hızlandırma aşamasında kendini tekrarlayan ve hızla gelişen bir hikayedir. Afetleri, savaşları ve standartları ev sayılarının 20. ve 21. yüzyılın barınak ihtiyacını bir hayli artırmıştır. Bazı durumlarda kayıp, özellikle zayıf ekonomisi olan yardıma muhtaç bölgelerde, uygun olmayan yüksek riskli arazilere yapılan kaçak yerleşimlerde göze çarpmaktadır. Ayrıca bu bölgelerdeki inşaatlar uygun teknikler kullanılmadan ve önceden belirlenmiş özel minimum sismik dirençlere uyulmaksızın yapılmıştır. Felaketlerin artması bölgenin yıkımına, bölge halkının köklerinden kopmasına ve manevi olarak zarar görmesine, yaşanabilir alanların ve altyapının yok olmasına sebep olmuştur. Kötü şartlar insanların hızla sığınacak bir yer bulmalarını sağlamak amacıyla acil çözüm gerektirir. Daha hızlı hareket etmek ve hayat kurmak düşüncesiyle de Acil Konut kavramı oluşmuştur. Kritik şartlar acil konutların yeterli oranda yapımını gerektirir. Ancak burada barınak terimi yalnızca bir kişinin başını sokacağı bir çatıdan daha fazlasını ifade eder. Ayrıca bu şartlar; yeteri kadar mahremiyeti, yeteri kadar toplam alanı, fiziksel olarak kolay ulaşılabilir olmayı, yeterli güvenliği – mülkiyet güvenliği-, binaların sağlam ve dayanıklı olmasını, ısıtma, aydınlatma ve havalandırmasının iyi yapılmasını, su kaynakları ve bunları sağlıklı bir hale getirildiği durumda olduğu gibi basit bir altyapıya sahip olması gerektiğini ifade eder. Bu tür karmaşık durumlar, ve özellikle son on yıldır değişik alanlardaki uzmanları endişeye sürüklemiş acil konut yapma fikrini geliştirmek istemelerine yol açmıştır. tiplerde acil konut yapımı gibi çeşitli düşüncelerinden dolayı. Asıl önemli olan şudur ki, konutların birçoğu uzun kullanım sonunda insan, çevre ve mimari üzerine gelecekteki etkileri göz önüne alınmadan inşa edilmiştir. 2005 yılında New Orleans ’da ki hortum sonrasında geçici konutlarda bir yıldan daha az süre kalmaları gereken insanlar güvensiz bir alanda 3 yıldan fazla yaşamışlardır. Bu örnek hala en uygun barınağın tam anlamıyla yapılamadığını işaret eder. Bunun yanı sıra, insanların barınaklar hakkındaki beklentileri zamanla değişmiş ve bu değişim barınakların kalitesini ve hesaplanabilirliğini artırmak amacıyla tasarımcıları yeniden düşünmeye zorlamıştır. Bu problemlerle bağıntılı olarak; bu tez, aralarında bir karşılaştırma yapabilmek ve hangisinin daha başarılı ve etkili olabileceğini gösterebilmek için dünyadaki bütün acil konut örneklerini ele alır. Alternatifler, hem yerel hem de modern mimari hakkındaki daha popüler ve yenilikçi örneklerin arasından seçilmiştir. Bütün çabanın insanları felaketten kurtarmak için yeniden inşa etmek ve kriz zamanında yönetim üzerine odaklanmış olması sebebiyle bu değerlendirme mimari bir fikir oluşturmuştur. Acil Konut kavramı çok geniş, çok çeşitli ve kapsamlıdır. Bu tez yalnızca bu tip zaman faktörünün önemli olduğu ve insanların acilen sığınacak yere ihtiyacı olduğu durumlardaki acil geçici konutlar göz önüne alınarak yazılmıştır. Genellikle geçici konutların kullanım süresi 10 yıldan azdır. Acil konutlandırmanın değerlendirilmesi hem tasarımcıları hem de insanları memnun ederek acil konutla ilgilenen firmalara yardımcı olacaktır. Ayrıca bu konutların çevre dostu olmalarıyla birlikte gelecekteki afetleri atlatabilecek kadar sağlam olmaları da önemlidir. Acillikle alakalı olmalarından dolayı şehir dokusuna eklenmeleriyle eksiklik olabilir ve bu durumu prefabrik sistemler role gidirilebilir. Daha uzun bir konaklama için, geçici evler, yerel mimari sığınak şartlarını etkileyebilir. kendi kndine yardımla yapı yapma ve zaman içinde büyüyen ve gelişen yapılar yapma konutlandırma işlemlerini geliştirmek için kullanılan diğer yöntemlerdir ancak bunlar problemli yöntemlerdir. Geçici konut çok yönlü bir konudur ve yalnızca tek bir yöntemle çözümlenemez. Ülkelere ilişkin farklı şartlar, kültür, ekonomi, gelenekler vb. etkenler geçici konut çözüm yollarını etkileyen faktörlerdir. Bu konu göz önünde tutulursa, bugünün geçici konut örnekler kullanıcıların en uygun konutu seçmelerini kısıtlamaktadır. Değerlendirme tipler arasından mukayese metodu ile sağlanmaktadır. Kısaca söylenen; geçici konutla ilgili olan firmalar çok çeşitli geçici konut sağlanmasını gerektiren büyük talebi yeteri oranda karşılayabilmek amacıyla günden güne büyümektedir. Her bir geçici konutun avantaj ve dezavantajlarının sınıflandırılması gelecekteki konutlara bakış açısını geliştirebilir ve acil bir zamanda uygun olan konutun hangisi olduğuna karar verebilmeyi kolaylaştırır. Geleceğin planlaması için; geçici konut şablonlarını içeren bir rehber kitapçık inşaatçı ve kullanıcılara yol göstermek amacıyla sağlanabilir. Değerlendirme; gelecekteki olası geçici konut şablonlarının farklı şartlarda hem ihtiyaç sahiplerine hem de mimari ile ilgilenenler acil durumda cevap vererek bu şablonların uygulanabilir olmasını sağlayacaktır. İnsanların beklentilerini karşılayan ve hem çevreyi hem de insanların yaşantılarını etkileyen ve dört gözle beklenen bir rehber olacaktır. Bu tezin sonuçları, tasarımcıları specifi bir plana götürmüyor. Yalnızca, mimar ve kullanıcılara yardım etmek ve kısa zamanda kullanıcısını memnun edecek çeşitli tip konutlar tasarlamak için ipucu sağlar. Bu tezde, acil konut dört gruba ayrılmıştır. Her grup paralel konseptleriyle alt gruplara kategorize edilmiştir. Her altgrupta, ortak konseptli örneklerde zaman ve kaliteyi ele alarak birbiriyle karşılaştırılacaklar. Zaman alternatifine rağmen, barınak kalitesini incelemek için, bazı bağımsız alternatifler “mimari yönler, çevresel performans ve konfor itemleri” kapsayarak, analiz olacaktır. Daha sonra, hangi barınağın daha çok tasarımcının konseptine uygun ve hangi barınağın afetin farklı koşullarında daha etkili bir rolü olacağı incelenecektir. Bunun için, her iteme (mimari yönler, çevresel performans ve konfor) örneklerdeki tecrübelerini ele alarak, puan verilecektir.
The project is focused on the concept of housing and its newborn notion Emergency Housing. Being basic human need, the importance of housing cannot be ignored (Guido Francescato, 1993). It is everyone’s right to have a roof over head to keep him/her from dangers and weather. People need shelter to protect their health, esteem and privacy. As time passes, they upgrade their shelters for more comfort regarding aesthetic aspects. This is a historical process by the aid of no architect. Since the dawn of architectural science, numerous styles and patterns have been growing up by many architects to reflect people’s need and expectations of a better shelter. Therefore, shelter need is a repetitive story growing rapidly that accentuates the important role of prefabricated and modular systems in accelerating the construction process. Increasing disasters, wars, low quality houses, migration etc. have increased and provoked need of shelter in the 20th and 21st centuries by far much than before. In some cases of disasters, the loss of housing destruction is multi-faceted which leads to homelessness especially in vulnerable zones with feeble economy, informal settlements located in unstable areas, high risk, whose buildings and lack of appropriate techniques in general. The contribution of the disasters has caused subsequent secondary problems such as deterioration of the environment and its identity, displacement, tragedies, uprooting of the settlers, damage and destruction of the habitable structures and public infrastructure. This adverse condition requires prompt action to refuge people. To act swiftly and rescue the life of people immediately “Emergency Housing” has been born. Critical conditions require adequate emergency housing, but adequate shelter means more than a roof over one s head. It also means adequate privacy, adequate space, physical accessibility, adequate security, security of tenure, structural stability and durability, adequate lighting, heating and ventilation, adequate basic infrastructure, such as water supply, and sanitation. This sophisticated situation has concerned experts of different fields especially in the last decades to improve the aspects of emergency housing and due to the diversity of the problems; different types of Emergency Housing with various concepts have come to birth. The main matter is that majority of the shelters are patented without considering their future effect on People, Environment and Architecture of housing in long-term use. An Inconvenient shelter example is the one used for 2005 hurricane in New Orleans that people had to stay in shelters for less than a year were made live there over three years in a very unsafe condition. This advent sample shows the mismatch of shelters with the condition happened that might lead for subsequent problems. Besides, people’s expectations about the shelters have changed and we are being forced to rethink shelter, aiming to improve quality and enhance accountability. Regarding these problems, this dissertation cares about the emergency housing examples all over the world to make a comparison among them, in order to see which ones have been more successful and effective. The alternatives are chosen among those more popular and innovative examples regarding both local and modern architecture. Since the majority of the struggles have focused on the recovery and management phase of the crisis to relieve people of calamity, this survey would be an architectural assessment, considering issues related to architecture. Emergency housing is a vast notion comprising of various types. This dissertation concentrates on various categories of emergency shelters in which time is an essential factor and people need to refuge as an emergency at different intervals. The period use of these shelters varies between three days to sixty years according to the condition. The assessment on the emergency housing will help to the emergency shelter building community to satisfy both people and designers. They should be environmental – friendly with respect to durability to avoid future calamities. Since they are emergency shelters, there would be less care about providing a community attachable to the city texture and prefabricated system would be an alternative to handle the situation. For longer accommodation, temporary housing, local architecture can affect the shelter condition. Self-construction and incremental buildings are other solutions to improve shelter and houses, but they are with ills and problems. Sheltering is a multi-faceted issue and cannot be resolved by only considering one solution. Different conditions regarding country, culture, economy, tradition etc. have deep influence on the type of shelters. Considering this issue, the assessment of the present emergency housing examples alleviates users’ choice in selecting the most suitable shelter. The assessment is through the method of comparing the various types. Broadly spoken, the community of shelter making is growing bigger to provide adequate shelters for the vast demands, which have leaded to creation of various shelters. The evaluation of each shelter category on the advantages and disadvantages can improve the perspective for future shelter building and help to decide on designing a more suitable shelter for an emergency. For upcoming program, maybe a guidebook indicating emergency housing patterns can be provided to pave the way of housing for constructors and users. The assessment will lead to future possible patterns of emergency housing applicable in different conditions that may act like a guide for architects and people both to response promptly to the shelter need. It will be a guide that would deem people’s expectations and simultaneously look forward to the future of the city texture, which affects environment and people’s life both. The results of this dissertation do not discuss about a designed plan. It just provides clues to design various rapid housing with satisfactory conditions with the aid of people and architects. In this thesis, the emergency housing is categorized into four groups. Each group is sub categorized into groups with the parallel concepts. In each group, examples with the parallel concept will be compared with each other considering time and quality of the shelter. For the quality of the shelter, undependable items including architectural aspects, environmental performance and comfort would be analyzed. Afterwards, each item will be scored to see which one has the most effective role in confirming the concept and basic idea of the shelter.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
acil, modellendirme, mimari yönler, çevresel performans, zaman, Emergency, patterns, architectural aspects, environmental performance, time
Alıntı