%20-35-50 Las4 İçeren Ls2-las4 Camlarının Kontrollü Kristalizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yüksel, Begüm
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Lityum alümina silikat (Li2O-Al2O3-SiO2) cam sistemleri, yüksek termal şok direnci yani düşük termal genleşme katsayısına sahip olması nedeniyle ticari anlamda cam-seramik üretimi için kullanılan en önemli sistemlerdir. Bu çalışmada, uygun çekirdeklenme katalisti olarak belirlenen %3 P2O5 ile uygun bileşimlerde hazırlanan lityum alümina silikat (LAS4)-lityum disilikat (LS2) esaslı camlara uygulanan ısıl işlemler sonucunda, cam bileşimlerin çekirdeklenme sıcaklıkları ve süreleri, cam geçiş sıcaklıkları, kristalizasyon sıcaklıkları belirlenmiştir. Camların kontrollü kristalizasyonu sonucu iki kristal faz içeren cam-seramikler üretilmiştir. Fazlardan biri olan β-spodumen fazı düşük termal genleşme katsayısına sahipken, diğer faz olan lityum disilikat yüksek termal genleşme katsayısına sahiptir. Bu çalışmanın amacı da zıt karakterde iki faz içeren cam-seramiklerin mukavemet özelliklerinin ve mikro yapılarının incelenmesidir.
The composition of lithium aluminum silicate (Li2O-Al2O3-SiO2) systems, are of great importance in commercial areas because of their high thermal shock resistance, low thermal expansion coefficient. Today, glass-ceramics prefer to glass and ceramics just because of their excellent properties like finer microstructure and high strength. In this project, β-spodumene (Li2O-Al2O3-4SiO2)-lithium disilicate (Li2O-2SiO2) glasses containing 20-35-50 wt% LAS4 and 3%wt P2O5 as a nucleating agent were produced. After heat treatment of lithium aluminum silicate (LAS4)-lithium disilicate (LS2) glasses; nucleation temperature, nucleation time; glass transition temperature and crystallization temperature of glass compositions were determined. At the end of these heat treatments, with XRD analyses two phases were determined. First phase was β-spodumen which has low thermal expansion coefficients and second was lithium disilicate with a high thermal expansion coefficient. The aim of the project is to determine microstructure and mechanical properties of these glass ceramics which include two phases with opposite properties and the effect of these phases.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Cam-Seramik, β-spodumen, Lityumdisilikat, Termal genleşme, Glass-ceramics, β-spodumen, Lityum disilikat, Thermal Expansion
Alıntı