Kapiler Elektroforez-örnek Sıkıştırma Yöntemi İle Melatonin (uyku Hormonu)takviye Tabletlerinde Ve Gıda Örneklerinde Tayini

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-21
Yazarlar
Kızılkonca, Ezgi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Uyku hormonu olarak da bilinen melatonin canlılarda uyku düzenini sağlama, vücudun biyolojik saatini dengeleme, bağışıklık sistemine etki etme ve antioksidan özellik gösterme gibi pek çok fizyolojik etkiye sahiptir. Melatonin memelilerde epifiz bezinden salgılandığı gibi takviye tabletleri ve gıdalar yoluyla da vücuda dışarıdan alınabilmektedir. Yapılan çalışmada melatonin analizleri için kapiler elektroforez cihazında misel elektrokinetik kromatografi (MEKC) yöntemi geliştirilmiş, bu yöntemde 70 mM SDS ve 30 mM fosfat tampon çözeltisi içinde, -30 kV voltaj uygulayarak, 50 mBar basınç ile 6 saniye örnek enjeksiyonu ile analizler gerçekleştirilmiştir. Bu şartlar altında yapılan analizler ile takviye tabletlerindeki melatonin miktarı tespit edilmiştir. Gıda örneklerinde melatonin tayinleri için, metodun LOD değeri, örnek sıkıştırma yöntemi uygulanarak 28,8 ng/mL’ye kadar düşürülmüştür. Geliştirilen bu yöntem ile örnekler 10 mM SDS çözeltisi içinde hazırlanarak, 50 mBar basınç ile 48 saniye enjekte edilmişlerdir. Örnek sıkıştırma yöntemi ile beyaz hardal tohumundaki melatonin miktarı bulunmuştur.
Melatonin, is also known as sleep-hormone, manages sleep disorders, balances biological clock and acts as potent free radical scavenger. Melatonin is produced in vertebrates by pineal gland or taken with supplement drugs and foods. In this study, melatonin is analysed with micellar electrokinetic chromatography (MEKC) method in capillary electrophoresis. In this method, 70 mM SDS and 30 mM phosphate buffer at pH 3 was used and -30 kV voltage, 50 mBar, 6 seconds hydrodinamic injections were applied to samples. Amount of melatonin in supplement drugs was analysed with this method. In order to analyze melatonin in food samples, sample stacking-MEKC method was developed and 28.8 ng/mL value of LOD is achieved. Samples were prepared in 10 mM SDS solutions and 50 mBar , 48 seconds hydrodinamic injections were applied. Under these sample stacking conditions , amount of melatonin in white mustard seeds were determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Kapiler elektroforez, Misel elektrokinetik kromatografi, örnek sıkıştırma yöntemi, melatonin, Capillary electrophoresis, Micellar electrokinetic chromatography, Sample stacking method, melatonin
Alıntı