Avrupa-Asya Ulaştırma Koridorları Ve Yeniden Canlanan İpek Yolu

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-23
Yazarlar
Akkaymak, Müslim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, küreselleşen ve ticaret hacmi her geçen gün artan dünyada, özellikle gelişen ekonomisi ile göze çarpan Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile Avrupa arasındaki ulaştırma koridorları ve son yıllarda dünya gündeminde yer alan tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Tarihte Avrupa ve Asya’yı ticari olarak bağlayan İpek Yolu, deniz taşımacılığının gelişmesiyle birlikte önemini kaybederek yok olmuştur. Ancak bugün deniz taşımacılığı artan talep karşısında yetersiz kalmakta ve bunun sonucunda da gecikmeler ve ek taşıma maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması fikri, birçok ülke tarafından kabul görmüştür. Avrupa-Asya ulaştırma koridorları üzerinde yer alan Türkiye’nin, coğrafi ve stratejik konumu da göz önüne alınarak düşünüldüğünde, transit taşıma ve lojistik konularında önemli avantajlara sahip olduğu açıkça görülmektedir. Türkiye’nin ulaştırma yatırımları, üzerinde yer aldığı ulaştırma koridorları, lojistik ve Avrupa Birliği ulaştırma ağlarına entegrasyon konularıyla birlikte düşünülerek ele alındığında önemli kazanımlar elde edilecektir.
In this globalizing world with a trade volume constantly growing, transport corridors, especially those between Far East and South East Asia countries and Europe, and the recent practices performed so as to revive the Silk Road have been examined in this study. The value of Silk Road, which connected Europe to Asia for centuries, diminished due to development of marine transportation. However, marine transportation falls short due to increasing demand and thus giving rise to delays and additional transportation costs. Under these conditions, the idea of reviving the historical Silk Road has been favored by a number of countries. When the geographical and strategic location of Turkey is considered, it is apparent that Turkey holds significant advantages with respect to transit transportation and logistics. Handling transportation investments by considering the transportation corridors on which Turkey is located, logistics and integration issues to European Union transport networks will enable Turkey to obtain significant revenues.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Ulaştırma Koridorları, Lojistik, İpek Yolu, Transport Corridors, Logistics, Silk Road
Alıntı