Taşıyıcı Sistemi Tüp Olan 22 Katlı Betonarme Bir Binada Çerçeve Kirişlerinin Boyutunun Ve Beton Kalitesinin Yapı Davranışına Etkisi

dc.contributor.advisor Altan, Melike tr_TR
dc.contributor.author Güneş, Zahit tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T09:57:21Z
dc.date.available 2015-12-21T09:57:21Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, taşıyıcı sistemi tüp olan 22 katlı betonarme bir binada çerçeve kirişlerinin boyutunun ve beton kalitesinin yapı davranışına etkisi araştırılmıştır. İç içe tüp sistemli bu ofis binasının; 1- Alt katlarda yüksek dayanımlı bir beton kullanılarak, 2- Tüp sistemin parapet ve diyagonal kirişlerinin boyutları değiştirilerek SAP2000 Yapı Analizi Programı ile bir çok kere dinamik analizi yapılmış ve bu iki durumda sırasıyla; 1- Yüksek binalarda, zeminden itibaren HN/6 m yüksekliğe (kritik perde yüksekliği olarak da tanımlanır) karşılık gelen, düşey ve yatay yükler altında en fazla zorlanan alt katlarda, üst katlara oranla daha yüksek dayanımlı beton kullanımının daha ekonomik olacağı, 2- Tüp çerçeveyi meydana getiren parapet kirişlerin yüksekliklerinde yapılacak bir değişimin sistemin yatay rijitliğini büyük ölçüde etkilediği; bu kirişlerin yükseklikleri arttıkça sistemin çok daha fazla yatay rijitlik kazandığı, bunun aksine, içteki tüp ile dıştaki tüpü bağlayan diyagonal kirişlerin boyutlarında yapılan değişikliklerin deplasmanlar üzerinde etkin olmadığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effect of the dimensions of the frame beams and the quality of concrete on the structural behaviour of a 22-storey reinforced concrete building which has a tube structural form, is studied. For this, dynamic analysis are performed with SAP2000 on a 22-storey reinforced concrete building having tube in tube structural form, for two different cases; 1- By using a high strength concrete at lower stories, 2- By changing the dimensions of the frame beams. In these cases; 1- The economic advantage of using high strength concrete for the critical shear wall height defined as HN / 6 of the building, 2- The positive impact of the frame beams to the lateral stiffness of the structural form, in other words, making the structure more rigid than before by increasing the height of the frame beams, in addition to this, neither positive nor negative impact of the diagonal beams, which connects the inner tube and the outer tube, to the lateral stiffness, are observed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11771
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tüp sistem tr_TR
dc.subject SAP2000 tr_TR
dc.subject Beton tr_TR
dc.subject Tube Systems en_US
dc.subject SAP2000 en_US
dc.subject Concrete en_US
dc.title Taşıyıcı Sistemi Tüp Olan 22 Katlı Betonarme Bir Binada Çerçeve Kirişlerinin Boyutunun Ve Beton Kalitesinin Yapı Davranışına Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect Of The Dimensions Of The Frame Beams And The Quality Of Concrete On The Structural Behaviour Of A 22-storey Reinforced Concrete Building Which Has A Tube Structural Form en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
668.pdf
Boyut:
4.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama