Yazılım geliştirme projelerine kritik zincir tabanlı çoklu proje planlama yaklaşımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Sevindik, Gökçen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Şirketlerin çoğu, pazarda rekabetçi avantaj kazanmak için pazara yeni ürünler sunmayı ve müşteri taleplerine hızlı tepki vermeyi hedeflemektedirler. Bunu başarmak için birçok yeni projeyi eşzamanlı olarak devreye almaktadırlar. Çoklu proje ortamı, özellikle, yüksek belirsizlik yüklenmiş olan kaynakların atanması durumunun ele alınması gereken proje yönetimi zorlukları yaratır. Çoklu proje ortamında, planlamacı tüm projelerin zamanında tamamlanması oranını elde etmek için belirsizlik faktörleri ve farklı hedeflere etkisini dikkate almalıdır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için, bu çalışmada bütünleşik bir çoklu proje yönetimi yöntemi önerilmiştir. Bu çalışma, Scrum, DevOps, Kanban, yalın yazılım geliştirme gibi çevik yazılım geliştirme metotlarla kendini tamamlayan kritik zincir proje yönetimi ile oluşturulmuş bir bütünleşik çoklu proje çizelgeleme metodu sunar. Önerilen model kaynak kısıtları ve belirsizlik altındaki işler içeren tüm projelerin eşzamanlı olarak yönetilmesinde kullanılabilir. Yöntem, bir banka için, modüler yapıya sahip büyük bir ATM yazılım geliştirme projesinde uygulanmıştır. Modüllerin önceliklendirilmesinin ardından, kritik zincire dayalı bir çizelge hazırlanmıştır. Bir darboğaz oluşmasını önlemek için, iletişim ve işbirliğini artırmak amacıyla çevik yazılım geliştirme metotlar kullanılmıştır. Kaynakların performans ve memnuniyetini ölçmek için de bir anket hazırlanmıştır. Performans karşılaştırmaları, önerilen yöntemin önceki yönetim yöntemini önemli ölçüde geride bıraktığını göstermektedir. Çalışma bir tartışma ve yönetsel etkileri ile son bulur.
Many companies aim at rapidly delivering new products to the market and reacting to customer demands in order to achieve and sustain competitive advantage. To accomplish this, they are trying to implement many new projects simultaneously. The multi-project environment (MPE) creates challenges in project management that need to be addressed; in particular, the allocation of resources which is burdened by higher uncertainty. In a MPE the planner needs to consider the influence of uncertainty factors and different objectives to achieve completion rate on time of the whole projects. To respond to this need, a composite multi-project management method is proposed in this study. The paper introduces the composite multi-project scheduling method that is generated with critical chain project management, which is self-complemented with agile methods, such as Scrum, DevOps, Kanban, Lean software development. The proposed method can be used to manage all projects simultaneously under resource constraints and uncertainty. The method was implemented to a big ATM software project for a bank, which had a modular structure. After the prioritization of the modules, we prepared a schedule based on critical chain. To avoid occurring a bottleneck, we used agile methods which increase communication and collaboration. Also, we prepared a questionnaire for resources to measure the performance and satisfaction. The performance comparisons show that the proposed method significantly outperforms the previous management method. The study concludes with a discussion and the managerial implications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Anahtar kelimeler
Yazılım mühendisliği, Yönetim, Yazılım mühendisliği, Proje yönetimi, Software engineering, Management, Software engineering, Project management
Alıntı