Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9996
Title: Çözünürlüklerini Arttırmak İçin Mems İvme Ölçerlerine Çoklu Sensör Füzyonu Uygulanması
Other Titles: Multisensor Fusion Of Mems Accelerometers For Measurement Accuracy Improvement
Authors: Boğosyan, Seta
Kuzu, Ahmet
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Çoklu sensör
MEMS
ivme sensörü
sensör füzyonu
Kalman Filtresi
Multisensors
MEMS
accelerometers
sensor fusion
Kalman Filters
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada tek kırmık üzerine konmuş çoklu mikro büyüklükteki ivmeölçer bilgilerinin çıkışına etkiyen mekanik kaynaklı Brownian gürültünün etkisini azaltan uyarlamalı filtre tabanlı sensör füzyonu tasarlanmıştır. Bu amaçla bir Kalman Filtre tabnlı sensör füzyonu algoritması geliştirilmiş ve simüle edilmiştir. Sonuçlar sadece füzyon olmayan durumla değil aynı zamanda yine simüle edilmiş bir LMS tabanlı sesnsör füzyonu algoritmasının çıkışları ile de karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Kalman Filtre tabanlı sesnsör füzyonunun diğer tekniklere olan üstünlüğünü tek kırmık üzerine konmuş çoklu mikro büyüklükteki ivmeölçerler için göstermektedir. Ayrıca tez aynı zamanda tek kırmık üzerinde birden fazla sensör yerleştirmenin yararını göstermektedir ki bu ileri de piyasada bu çesit yapıları görebileeğimizi gösterir.
In this study, an adaptive filter based multisensor fusion system is designed to reduce the effect of mechanical Brownian noise in the output value of multiple MEM accelerometers on a single die system. To this aim, a Kalman Filter (KF) based sensor fusion algorithm is developed and simulated. The results are evaluated with respect to the case with no fusion process as well as with Least Mean Squares (LMS) based sensor fusion algorithms, also simulated for comparison. The results demonstrate the superiority of KFs in comparison to other techniques for the sensor fusion of multiple MEM accelerometers on single die system. More over this thype of in single die multiple sensor technique may be seen in the future at the market.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9996
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4466.pdf694.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.