Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9903
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÜnal, Gazanfertr_TR
dc.contributor.authorErtanış, Erdinç Fadıltr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-06T11:57:55Z-
dc.date.available2015-11-06T11:57:55Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9903-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Dan Rasmussen ve Ronald R.Yager tarafından önerilen algoritma kullanılarak ilişkisel veritabanlarında fonksiyonel ve dereceli bulanık ilişki sorgulayan bir aracın geliştirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen uygulama herhangi bir ilişkisel veritabanındaki tablolar üzerinde fonksiyonel ve dereceli bulanık ilişki sorgulayabilmekte ve sonuçlarını saklayabilmektedir. Sorgulama sırasında tablonun her alanı için, ayrı ayrı bulanık fonksiyonlar belirlenebilmektedir. Uygulamanın muhtemel kullanım alanları meteoroloji, spor istatistikleri, finans, ve pazarlama olarak verilebilir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to develop a tool for calculating truth values of fuzzy functional dependencies and gradual functional dependencies in relational database systems. The developed tool is capable of querying fuzzy functional and gradual functional dependencies on any relational database and store the logs on log tables. An individual fuzzy function can be assigned to each column during the query process Some probable areas for application will be meteorology , sport statistics , finance and marketing.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBulanık mantıktr_TR
dc.subjectBulanık kümetr_TR
dc.subjectfonksiyonel ilişkitr_TR
dc.subjectdereceli ilişkitr_TR
dc.subjectbulanık sorgulamatr_TR
dc.subjectfuzzy logicen_US
dc.subjectfuzzy setsen_US
dc.subjectfunctional dependencyen_US
dc.subjectgradual functional dependencyen_US
dc.subjectfuzzy queryen_US
dc.titleİlişkisel Veritabanlarında Fonksiyonel Ve Dereceli Bulanık İlişki Sorgulama Aracıtr_TR
dc.title.alternativeTool For Calculating Truth Values Of Fuzzy Functional And Gradual Functional Dependenciesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentSistem Analizitr_TR
dc.contributor.departmentSystem Analysisen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1776.pdf960.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.