Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9903
Title: İlişkisel Veritabanlarında Fonksiyonel Ve Dereceli Bulanık İlişki Sorgulama Aracı
Other Titles: Tool For Calculating Truth Values Of Fuzzy Functional And Gradual Functional Dependencies
Authors: Ünal, Gazanfer
Ertanış, Erdinç Fadıl
Sistem Analizi
System Analysis
Keywords: Bulanık mantık
Bulanık küme
fonksiyonel ilişki
dereceli ilişki
bulanık sorgulama
fuzzy logic
fuzzy sets
functional dependency
gradual functional dependency
fuzzy query
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Dan Rasmussen ve Ronald R.Yager tarafından önerilen algoritma kullanılarak ilişkisel veritabanlarında fonksiyonel ve dereceli bulanık ilişki sorgulayan bir aracın geliştirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen uygulama herhangi bir ilişkisel veritabanındaki tablolar üzerinde fonksiyonel ve dereceli bulanık ilişki sorgulayabilmekte ve sonuçlarını saklayabilmektedir. Sorgulama sırasında tablonun her alanı için, ayrı ayrı bulanık fonksiyonlar belirlenebilmektedir. Uygulamanın muhtemel kullanım alanları meteoroloji, spor istatistikleri, finans, ve pazarlama olarak verilebilir.
In this study, it is aimed to develop a tool for calculating truth values of fuzzy functional dependencies and gradual functional dependencies in relational database systems. The developed tool is capable of querying fuzzy functional and gradual functional dependencies on any relational database and store the logs on log tables. An individual fuzzy function can be assigned to each column during the query process Some probable areas for application will be meteorology , sport statistics , finance and marketing.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9903
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1776.pdf960.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.