Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9902
Title: Bulanık Mantığın Veri Madenciliğine Uygulanması
Other Titles: Application Of Fuzzy Logic On Data Mining
Authors: Ercengiz, Ali
Bostancı, Selahattin
Sistem Analizi
System Analysis
Keywords: Bulanık Mantık
Bulanık Kümeler
Veri Madenciliği
Fuzzy Logic
Fuzzy Sets
Data Mining
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bulanık mantık ve bulanık küme teorisinden yararlanılarak, veri tabanı sistemlerinden bulanık sorgulama yapabilen, bulanık kurallar üretebilen ve alanlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir veri madenciliği uygulaması geliştirilmiştir. Klasik kümeler, üye olma ve üye olmama ilişkisi çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu tür kümelerdeki elemanların üyeliklerini ifade edebilmek için 0 veya 1 değerlerinden biri kullanılırken, bulanık küme teorisinde bu üyelik değerleri 0 ile 1 arasında değişmektedir. Bulanık kümeler bu özellikleri sayesinde doğal dildeki belirsiz ve bulanık kavramları temsil etmemize ve onları matematiksel olarak ifade etmemizi mümkün kılarlar. Bu kavramların uzmanlar tarafından yapılması üretilen kuralların doğruluk değerlerinin daha gerçekçi olmasını sağlar. Bu tezin sonucu olarak geliştirilen uygulama ile hisse senetleri arasındaki ilişkilere dair kurallar üretilebilmektedir.
In this study, a data mining application developed that makes fuzzy queries, creates fuzzy rules and analyse relations between the fields in database systems. Classical sets have been developed with the relation of being a member of the set or not being a member of the set. In these kind of sets a value of 0 or 1 is being used to to express the membership, while in fuzzy set theory this membership value is between 0 and 1. This property of the fuzzy sets, makes easier to express daily used uncertain sentences or fuzzy queries as mathematical expressions. These expression get better results if they are done by experts. The application developed as a result of this thesis can discover fuzzy relations as rules between stocks.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9902
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1708.pdf776.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.