Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9902
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErcengiz, Alitr_TR
dc.contributor.authorBostancı, Selahattintr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-06T11:57:55Z-
dc.date.available2015-11-06T11:57:55Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9902-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, bulanık mantık ve bulanık küme teorisinden yararlanılarak, veri tabanı sistemlerinden bulanık sorgulama yapabilen, bulanık kurallar üretebilen ve alanlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir veri madenciliği uygulaması geliştirilmiştir. Klasik kümeler, üye olma ve üye olmama ilişkisi çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu tür kümelerdeki elemanların üyeliklerini ifade edebilmek için 0 veya 1 değerlerinden biri kullanılırken, bulanık küme teorisinde bu üyelik değerleri 0 ile 1 arasında değişmektedir. Bulanık kümeler bu özellikleri sayesinde doğal dildeki belirsiz ve bulanık kavramları temsil etmemize ve onları matematiksel olarak ifade etmemizi mümkün kılarlar. Bu kavramların uzmanlar tarafından yapılması üretilen kuralların doğruluk değerlerinin daha gerçekçi olmasını sağlar. Bu tezin sonucu olarak geliştirilen uygulama ile hisse senetleri arasındaki ilişkilere dair kurallar üretilebilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a data mining application developed that makes fuzzy queries, creates fuzzy rules and analyse relations between the fields in database systems. Classical sets have been developed with the relation of being a member of the set or not being a member of the set. In these kind of sets a value of 0 or 1 is being used to to express the membership, while in fuzzy set theory this membership value is between 0 and 1. This property of the fuzzy sets, makes easier to express daily used uncertain sentences or fuzzy queries as mathematical expressions. These expression get better results if they are done by experts. The application developed as a result of this thesis can discover fuzzy relations as rules between stocks.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBulanık Mantıktr_TR
dc.subjectBulanık Kümelertr_TR
dc.subjectVeri Madenciliğitr_TR
dc.subjectFuzzy Logicen_US
dc.subjectFuzzy Setsen_US
dc.subjectData Miningen_US
dc.titleBulanık Mantığın Veri Madenciliğine Uygulanmasıtr_TR
dc.title.alternativeApplication Of Fuzzy Logic On Data Miningen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentSistem Analizitr_TR
dc.contributor.departmentSystem Analysisen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1708.pdf776.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.