Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9898
Title: Veri Madenciliği Alanında Bir Bulanık Mantık Uygulaması
Other Titles: A Fuzzy Logic Application On Datamining
Authors: Ercengiz, Ali
İnceler, Sezin Selen
Sistem Analizi
System Analysis
Keywords: Bulanık Mantık
Verimadenciliği
SummarySQL
Fuzzy Logic
SummarySQL
Datamining
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, insan doğasına olabildiğince yakın sorgulama ifadeleri kullanan bir bulanık sorgulama aracı geliştirilmiştir. Klasik mantık ve bulanık küme yaklaşımıyla sıradan veritabanlarında sözsel sorgu yapabilen esnek bulanık sorgulama sistemleri doğal dildeki bulanık ifadeleri kullanarak sorgu cümleleri oluştururlar. Dilsel değişkenler sınıfı olarak da adlandırılan bulanık kümeler ile oluşturulan sorgular bir kural çıkarım mekanizması kullanarak, kuralların doğruluk derecelerini bulmaya çalışır. Her bir kuralın bulanık ifadelerle oluşturulduğu düşünülürse, sorgulama yapılacak veriler üyelik fonksiyonları yardımıyla bulanıklaştırma sürecine tabi tutulmalıdır. Verilerin bulanık ifadelere olan üyelik dereceleri verilerin yorumunun yapılması aşamasında kullanıcıya yol gösterecek ve sorgulanan veritabanı yapısını göz önüne serecektir. Bulanıklık kesin olmamaktan kaynaklanan belirsizlik durumudur ve doğal dilde kullanılan pek çok ifadede karşımıza çıkar. Bir bulanık sorgulama aracı tekniği olan SummarySQL doğal dildekine çok yakın ifadeler ile sorgulama yapmamıza olanak sağladığı için bu tez çalışmasında temel olarak alınmış ve bir veri madenciliği tekniği olarak kullanılmıştır.
In this study, a fuzzy query language which uses daily expressions in its rule based structure, has been tried to examine. As people use daily language, fuzziness comes out in many expressions. Fuzzy query systems use these expressions by getting the approach of traditional logic and fuzzy sets theory to help getting the rule based query information. The process of supplying fuzzy expressions from data has to be done in that case. Fuzzy sets can be also used to construct linguistic variables which were kind of fuzzy expressions. Every member of these linguistic variables gets membership degree in the case of membershipness happens and all these processes will give the truth value or validity of the fuzzy rule which is obtained from fuzzy proposition. Since SummarySQL which is one of the query tool uses daily life expressions in its structure, it was preferred to be the base of this study and named as datamining technique.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9898
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1428.pdf819.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.