Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9866
Title: Akarsu Taşımacılığının Dünyadaki Durumu Ve Karasu Nehri’nde Taşımacılık Potansiyelinin İncelenmesi
Other Titles: Navigation In The World And Investigating The Navigation Potential In Karasu River
Authors: Ağıralioğlu, Necati
Sarıgöl, Metin
Su Mühendisliği
Hydraulics Engineerin
Keywords: Akarsu taşımacılığı
hidroloji
topoğrafya
Navigation
hydrology
topography
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, akarsu taşımacılığının dünyadaki ve ülkemizdeki durumu incelenmiş, akarsu taşımacılığıyla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Özel olarak Karasu Nehrinin hidrolojisi ve topografyası incelenmiş, taşımacılık açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Büyük debi değişimleri, düzensiz yatak şekilleri ve katı madde birikintileri nedeniyle azalan su derinliklerinin Karasu Nehrindeki navigasyona olumsuz etkiler oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda nehri kanalize etmeden navigasyonun istenen düzeyde olamayacağı sonucuna varılmıştır.
In this study, general information of navigation in the world and in Turkey was presented. Hydrological and topographical situation of Karasu River was investigated and evaluated for navigation possibility. Great differences of discharge, irregular bed shapes, low-water depth and great amount of sediment transport cause to unsuitable navigation possibility in Karasu River. The results of the study showed that navigation would not be possible without river canalization on area.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9866
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1755.pdf3.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.