Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9851
Title: “l” Şekilli Çeşitli Çatlaklı Ve Yay Ekli Kirişlerde Titreşim Analizi
Other Titles: Vibration Analysis Of Generaly Cracked And Spring Added “l” Shaped Beams
Authors: Karadağ, Vedat
Süzen, Engin
Makina Teorisi ve Kontrol
Theory of Machines and Control
Keywords: “L” şekilli çubuk
Çatlak
Sonlu elemanlar
“L” shaped beam
Crack
Finite Elements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında, “L” şekilli çeşitli çatlaklı ve yay ekli kirişlerdeki titreşimlerin analizi yapılmıştır. Analiz sırasında Sonlu Elemanlar Metodu kullanılmıştır. “L” şekilli çubuk ankastre-serbest, serbest-serbest mesnetli sınır şartlarında incelenmiştir. Çatlakların çubuğun tek tarafında olması durumu göz önüne alındı ve çeşitli derinlikte çatlaklar kütlesiz burulma yayı ile modellendi. Analiz sonucunda “L” şekilli çubuğun farklı özellikleri için, çeşitli doğal frekansları elde edildi. Bulunan doğal frekans değerleri, literatürden alınan sayısal değerler, çeşitli deney sonuçları ve elde edilen analitik sonuçlar ile karşılaştırıldı. Bu çalışma neticesinde, çatlaklı yapının doğal frekanslarında belirgin bir düşüş görülmüş ve bu belirgin değişimler ile yapıdaki çatlağın yeri ve büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olunabilineceği anlaşılmıştır.
In the present analysis; vibration characteristic of “L” shaped beams with cracks and springs attachments have been analyzed. This analysis was made by using the finite element method. The “L” shaped beams were analyzed on clamped- free and free-free supported conditions. The cracks were put only one side of the beam and several types of cracks were modeled by massless rotational springs. At the end of the analysis the several natural frequencies were determined for different conditions of the beam. The analytical and experimental results were compared with each other and with the results available in the literature satisfactorily. As a result of analysis, it was found that there is a certain decrease on the natural frequencies of the beam that has different cracks, and it is concluded that, it is possible to have an idea about the shape and the largeness of the crack with analyzing the natural frequencies of the parts.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9851
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1497.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.