Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9847
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkalın, Özgentr_TR
dc.contributor.authorBalcı, Endertr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-09-10tr_TR
dc.date.accessioned2015-10-23T13:31:19Z-
dc.date.available2015-10-23T13:31:19Z-
dc.date.issued2013-09-10tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9847-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, motor blokları üzerinde yaygınlıkla kullanılan kaburga elemanların tasarım parametrelerinin motordan yayılan gürültü üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yöntemlerinin birlikte uygulandığı bir metodoloji kullanılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi, motorun tahrik kuvvetleri altında yüzeyde oluşan titreşim seviyelerinin hesabı için kullanılırken, sınır elemanlar yöntemi problemin akustik tarafı olan, yüzey hızları ile mikrofonlar arasındaki transfer fonksiyonlarının hesabında kullanılmıştır. Söz konusu metodoloji kullanılarak, ele alınan örnek bir motor için motor bloğu üzerinde farklı kaburga elemanların gürültü sonuçları hesaplanmıştır. Böylelikle farklı kaburga tasarım parametrelerinin motor bloğundan yayılan gürültü üzerine etkileri çıkarılmış, bu parametrelerin en efektif ne şekilde kullanılması gerektiği ortaya konmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effects of the ribbing parameters on the radiated noise from an engine block are investigated. A methodology combining the finite element and boundary element methods is used for the calculation of the sound pressure levels at the desired locations. Finite element method is used to extract the surface vibration levels on the engine block under combustion excitation, while boundary element method is used to calculate the acoustic transfer vectors which give the acoustic relationship between the surface vibration levels and the pre-defined microphone locations. By using this methodology, sound pressure levels at specific points are calculated for different rib designs on an engine block. With the extracted sound pressure level results, the influences of the rib stiffener design parameters on the radiated noise from an engine block are determined.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectIn this studytr_TR
dc.subjectthe effects of the ribbing parameters on the radiated noise from an engine block are investigated. A methodology combining the finite element and boundary element methods is used for the calculation of the sound pressure levels at the desired locations. Finite element method is used to extract the surface vibration levels on the engine block under combustion excitationtr_TR
dc.subjectwhile boundary element method is used to calculate the acoustic transfer vectors which give the acoustic relationship between the surface vibration levels and the pre-defined microphone locations. By using this methodologytr_TR
dc.subjectsound pressure levels at specific points are calculated for different rib designs on an engine block. With the extracted sound pressure level resultstr_TR
dc.subjectthe influences of the rib stiffener design parameters on the radiated noise from an engine block are determined.tr_TR
dc.subjectRiben_US
dc.subjectEngine block noiseen_US
dc.subjectFinite elementsen_US
dc.subjectBoundary elementsen_US
dc.titleKaburga Tasarım Parametrelerinin Motor Bloğundan Yayılan Gürültü Üzerine Etkileritr_TR
dc.title.alternativeInfluence Of Rib Stiffener Design Parameters On The Noise Radiation Of An Engine Blocken_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10014472tr_TR
dc.contributor.departmentEnerjitr_TR
dc.contributor.departmentEnergyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.