Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9847
Title: Kaburga Tasarım Parametrelerinin Motor Bloğundan Yayılan Gürültü Üzerine Etkileri
Other Titles: Influence Of Rib Stiffener Design Parameters On The Noise Radiation Of An Engine Block
Authors: Akalın, Özgen
Balcı, Ender
10014472
Enerji
Energy
Keywords: In this study
the effects of the ribbing parameters on the radiated noise from an engine block are investigated. A methodology combining the finite element and boundary element methods is used for the calculation of the sound pressure levels at the desired locations. Finite element method is used to extract the surface vibration levels on the engine block under combustion excitation
while boundary element method is used to calculate the acoustic transfer vectors which give the acoustic relationship between the surface vibration levels and the pre-defined microphone locations. By using this methodology
sound pressure levels at specific points are calculated for different rib designs on an engine block. With the extracted sound pressure level results
the influences of the rib stiffener design parameters on the radiated noise from an engine block are determined.
Rib
Engine block noise
Finite elements
Boundary elements
Issue Date: 10-Sep-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, motor blokları üzerinde yaygınlıkla kullanılan kaburga elemanların tasarım parametrelerinin motordan yayılan gürültü üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yöntemlerinin birlikte uygulandığı bir metodoloji kullanılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi, motorun tahrik kuvvetleri altında yüzeyde oluşan titreşim seviyelerinin hesabı için kullanılırken, sınır elemanlar yöntemi problemin akustik tarafı olan, yüzey hızları ile mikrofonlar arasındaki transfer fonksiyonlarının hesabında kullanılmıştır. Söz konusu metodoloji kullanılarak, ele alınan örnek bir motor için motor bloğu üzerinde farklı kaburga elemanların gürültü sonuçları hesaplanmıştır. Böylelikle farklı kaburga tasarım parametrelerinin motor bloğundan yayılan gürültü üzerine etkileri çıkarılmış, bu parametrelerin en efektif ne şekilde kullanılması gerektiği ortaya konmuştur.
In this study, the effects of the ribbing parameters on the radiated noise from an engine block are investigated. A methodology combining the finite element and boundary element methods is used for the calculation of the sound pressure levels at the desired locations. Finite element method is used to extract the surface vibration levels on the engine block under combustion excitation, while boundary element method is used to calculate the acoustic transfer vectors which give the acoustic relationship between the surface vibration levels and the pre-defined microphone locations. By using this methodology, sound pressure levels at specific points are calculated for different rib designs on an engine block. With the extracted sound pressure level results, the influences of the rib stiffener design parameters on the radiated noise from an engine block are determined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/9847
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.