Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9832
Title: Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Tasarım Bakımından İncelenmesi Ve Örnek Bir Kalıp Tasarımının Bilgisayar Destekli Analizi
Other Titles: Exemine The Design Of Plastic Injection Molds And Computer Aided Analysis Of A Sample Mold Design
Authors: Akkurt, Selma
Bilge, Kaan
İmalat
Manufacturing
Keywords: Plastik
Plastik Enjeksiyon
Kalıp
Plastic
PlasticInjection
Mold
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Plastik enjeksiyon yöntemi ile kalıplama, plastik parça üretiminde temel bir üretim metodudur. Plastikler birçok özellikleriyle ve ekonomikliği sebebi ile çeşitli uygulamalarda kullanılırlar. Enjeksiyon makinalarının pahalı olmasına rağmen, parça başına düşen maliyet düşüktür. Enjeksiyon makinası granül halindeki plastik malzeme ve renklendirici gibi katkı maddelerini eriterek sıvı hale getirir. Bu eriyik, büyük bir basınçla, soğutulan kalıba basılır. Malzeme soğuduktan sonra kalıp açılır ve parça çıkarılır. Enjeksiyon kalıbı dizaynında, enjeksiyon sıcaklığı, soğutma, kalıp malzemesi, itici yerleşimi, yüzey işleme teknikleri, kalıp ayrım çizgisi, maça yerleşimi, enjeksiyon basma ve kapama basıncı en etkili parametrelerdir. Bu çalışmada, plastik enjeksiyon kalıpları dizaynı ve buna etki eden parametreler incelenmiş, bir cep telefonu ön kapağının üretiminin Moldflow programı ile bilgisayar destekli analizi yapılmıştır.
Plastic injection molding is one of the primary process for manufacturing plastic parts. Plastic is known to be a very versatile and economical material that is used in many applications. Although the tooling is expensive, the cost per part is very low. The injection molding machine reduces pelletized material and colorants into a hot liquid. This melt is forced into a cooled mold under tremendous pressure. After the material solidifies, the mold is unclamped and a finished part is ejected. While designing an injection mold, injection temperature, cooling, mold material, ejector location, surface treament, runner cross section, slider position, parting line position, injection and clamping pressure are the most effective parameters. In this study, design of the plastic injection molds and the effects of the various parameters ara evaluated, and computer aided analysis of the front part of a cellphone is made by Moldflow program.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9832
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2831.pdf10.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.