Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9829
Title: Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Vida Ovalama Merdanesi Profil Tasarımı
Other Titles: Design Of Thread Rolling Die Profile Using Finite Element Method
Authors: Livatyalı, Haydar
Aygın, Ertem
İmalat
Manufacturing
Keywords: Vida ovalama
Ovalama merdanesi tasarımı
Sonlu elemanlar
Thread Rolling
Roller Design
Finite Element
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Geleneksel vida ovalama takımlarının tasarımlarında ovalama merdanesi ana şekillendirme kısmında bulunan son kademe dişi üzerine, diğer dişlere oranla oldukça fazla kuvvet binmektedir. Bu durum ovalama takımı şekillendirme dişlerinde kuvvetin homojen olmadığı anlamına gelmektedir. Bu çalışmanın amacı vida ovalama merdanelerinin profil tasarımını geliştirerek uzun vidalı millerin ovalanmasında daha uzun takım ömrü sağlamaktır. Ovalayan dişlere etkiyen kuvvetin homojen olarak dağılmasını sağlamak amacıyla iki boyutlu kayma çizgisi alan metodu kullanılmış ve her bir ana şekillendirme dişine etkiyen toplam kuvvet bulunmaya çalışılmıştır. Endüstriyel tecrübeye ve analiz sonuçlarına dayanan yeni bir ovalama merdanesi profili üzerinde durulmuş ve ovalama merdanesi profil tasarımı 4.233 mm. sabit hatveye sahip uzun trapez vidalı mili ovalayacak şekilde yenilenmiştir. Kullanılan yöntemin etkinliği diş başına etkiyen toplam yük ve ovalama takımı üzerindeki basınç dağılımları incelenerek elastik-plastik malzeme modelinin ve düzlem genleme temeline dayanan elemanların kullanıldığı sonlu elemanlar simülasyonlarıyla doğrulanmıştır.
Conventional thread rolling tool profile designs result in concentration of relatively high loads on the last forming thread of the tool, meaning non-homogeneous pressure distribution over the forming surface. The goal of this study is to optimize the roller forming profiles used during the long screw thread rolling process for improved tool life. To obtain an approximately homogeneous distribution of loads over the forming roll threads, a 2-D slip-line field model for multiple indenters was employed to calculate the total load on each roller thread individually. Based on industrial experience and the analysis results, new thread-forming sequences and roll profiles were developed for forming long screws with single pitch trapezoidal (lead screw) thread with a pitch length of 4.233 mm. The effectiveness of these sequences was verified comparing individual load and pressure distributions over the roller profile calculated by finite element simulations using elastic-plastic material model and 2-D plane strain solid elements.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9829
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2656.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.