Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9821
Title: Pnömatik Bir Sistemin Tanılanması Ve Gerçek Zamanlı Model Öngörülü Kontrolu
Other Titles: Identification And Real-time Model Predictive Control Of A Pneumatic System
Authors: Özsoy, Can
Akyıldız, Doruk
Makina Teorisi ve Kontrol
Theory of Machines and Control
Keywords: Pnömatik Sistem
Model Öngörülü Kontrol
Dinamik Matris Kontrol
Gerçek-Zamanlı Kontrol
Pneumatic System
Model Predictive Control
Dynamic Matrix Control
Real-Time Control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, pnömatik gerçek bir sistem üzerinde model öngörülü kontrol – dinamik matris kontrol stratejisi ile gerçek-zamanlı konum kontrolu yapılmıştır. Bu stratejiyi sisteme entegre etmek için öncelikle sistemin basamak cevabı modeli şeklinde parametrik modeli elde edilmiştir.Daha sonra Matlab – Simulink ortamında gerçek-zamanlı kontrola olanak sağlayacak şekilde bir model hazırlanmış ve Matlab – Real-Time Workshop ile gerekli kod üretilerek sistem sürülmüştür. Sonuçta sistem istenen referans noktalarına daimi rejim hatası olmaksızın oturmayı başarmıştır. Hazırlanan bu model dinamik matris kontrol stratejisinin tek-girişli tek-çıkışlı herhangi bir sistem üzerinde, Simulink ortamında gerçek-zamanlı kontrol için kullanılabileceği ilk çalışmadır
In this study, a real-time position control is performed on a real pneumatic system with model predictive control – dynamic matrix control. In order to integrate this strategy to the system, a parametric model – step response model of the system is obtained. After that, a programme on Matlab Simulink is generated to use in real-time control and the necessary code is compiled with Matlab – Real-Time Workshop and the system is drived. As a conclusion the system is able to reach to the referance trajectory without steady-state errors. This model is the first ever built model in Simulink for a real-time control of a general single-input single-output system with dynamic matrix control strategy.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/9821
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2320.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.