Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9815
Title: Mikrodalga Enerjisi İle Kurutma
Other Titles: Drying With Microwave Energy
Authors: Derbentli, Taner
Çalışkan, Melih Kağan
Enerji
Energy
Keywords: Mikrodalga
Kurutma
Isı Geçişi
Kütle Geçişi
Microwave
Drying
Heat Transfer
Mass Transfer
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, mikrodalga enerjisi ile kurutma teorik ve deneysel olarak incelenmiştir. Mikrodalgalar, dalga boyları 1-100 mm arasında değişen elektromanyetik dalgalardır. Mikrodalgalar, suyu ısıtabilme etkilerinin keşfedilmesiyle ısıtma ve kurutma işlemlerinde gittikçe artan bir oranda kullanılmaya başlanmıştır. Kurutma, nemin maddeden uzaklaştırılması işleminin genel adıdır. Bu işlem, maddeye ısı verilmesiyle maddedeki suyun buharlaştırılması ile gerçekleştirilir. Bu nedenle kurutma, ısı ve kütle transferini beraberce içerir. Geliştirilen sayısal modelle, Patankar yöntemine göre ısı ve kütle geçişi bir boyutlu olarak incelenmiştir. Sayısal modelde mikrodalga enerjisi kaynak terimi olarak yer almıştır. Sayısal modelden elde edilen sonuçların deney sonuçları ile karşılaştırılması yapılmıştır.
In this study, drying with microwave energy is examined both experimentally and theoretically. Microwaves are electro-magnetic waves whose wavelength varies between one and hundred millimeters. It was found that microwaves can warm up water. After this finding, there was a amount of research on the heating and drying effect of microwaves. Literally, drying means the removal of the moisture of a material. This can be done with applying heat to the material and evaporating the water inside. Therefore, drying includes both heat and mass-transfer. With the developed one dimensional numerical model according to Patankar’s method, simultaneous heat and mass transfer is examined. The microwave energy becomes source term in the mathematical model. The experimental results are compared with the results of the mathematical model.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9815
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2147.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.