Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9805
Title: Mekanizmalarda Yörünge Sentezi
Other Titles: Synthesis Of Path-generating Mechanism
Authors: Mermertaş, Vahit
Çolak, Mustafa
Makina Teorisi ve Kontrol
Theory of Machines and Control
Keywords: Mekanizma tasarımı
optimum sentez
yörünge sentezi
Mechanism design
optimal synthesis
path-generation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Lagrange-Newton yöntemi ve Cholesky ayrıştırması tekniği ile dört-buçuk ve krank-biyel mekanizmaları için yörünge sentezi problemi çözülmüş ve optimum mekanizma boyutları elde edilmiştir. Optimizasyon probleminde amaç fonksiyonu olarak, verilen ve üretilen koordinatlar arasındaki hatanın kareleri toplamı kullanılmıştır. Optimum yörünge sentezi, hata fonksiyonunun mekanizmanın bağ şartları altında minimum yapılması problemi olarak ele alınmıştır. Yöntemin doğrulanması için, krank-biyel ve dört-buçuk mekanizmaları için, bir bölümü doğru parçası olan biyel eğrisi, simetrik biyel eğrisi, bir bölümü çember parçası olan biyel eğrisi, kesişen biyel eğrisi örnekleri çözülmüş ve elde edilen noktalarla istenen noktalar karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarla, yöntemin farklı mekanizmalar ve farklı karakterdeki yörüngeler için uygulanabilir olduğu görülmüştür.
In this study using the Lagrange-Newton method with Cholesky factorization, optimal lengths are obtained for path-generating four-bar and slider-crank mechanism. The objective function used in the optimization is the sum of the squares of differences between the given coordinates and the one generated by the obtained mechanism. Synthesis of path-generating mechanisms is considered as an optimization problem under equality constraints. The constraints used in the optimization are the loop closure equations. In order check the applicability and accuracy of the formulation, dwell period from straight line path, symmetrical motion path, dwell period from circular arc path, intersection path problems are solved and results are in good agreement with given points of desired path. It was found that the method is well suited for many different path generation problems is synthesis of mechanism.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9805
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1336.pdf650.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.