Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9801
Title: Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynaklı Bağlantılarının Ultrasonik Muayenesi
Other Titles: The Ultrasonic Testing Of Austenitic Stainless Steels Welded Joints
Authors: Vural, Murat
Türker, Mehmet
İmalat
Manufacturing
Keywords: TIG Kaynağı
Ultrasonik Test
Anizotropi
Ostenitik Paslanmaz
TIG Welding
Ultrasonic Testing
Anisotropy
The Ultrasonic Testing of
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Ostenitik paslanmaz çeliklerin kaynaklı bağlantılarının ultrasonik olarak muayenesi yapılmış daha sonra tahribatlı muayenesi yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Parçaların kaynakları genellikle paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılan TIG kaynağı ile yapılmıştır.Kaynak metalinin katılaşması sırasında kaba taneli, dendritik ve bu dendritik yapıdan dolayı meydana gelen anizotropik bir yapı oluşmuştur. Dendrit oluşumu ve tane yönlenmesinden dolayı, dalgaların yayılma yönü Snell Kırılma Kanununa göre hesaplanan yayılma yönünden farklı olmuştur. Bununla beraber ultrasonik dalgalar doğrusal olarak değil yön değiştirerek yayılmıştır. Bu, Ultrasonik dalgaların büyük ölçüde zayıflamasına neden olmuştur.Yine kaba taneli yapılarda, ultrasonik dalgaların tane sınırlarında yansıma ve kırılma sonucu saçılmaya uğramaları ultrasonik ve tahribatlı muayenelerin farklı çıkmasına sebep olmuştur. Diğer yandan sonuçların farklı çıkmasının bir diğer nedeni ise ostenitik paslanmaz çeliklerin ısı iletim katsayılarının düşük olması nedeniyle oluşan çarpılmalar yüzünden probun test sırasında yüzeye tam olarak yerleştirilememesidir.
In this study Austenitic stainless steels welded joints are tested ultrasonicly and after that these parts are tested destructively, the results are compared. The welding of the parts are made with TIG Welding which is generally used in austenitic stainless steels. During the solidification of weld metal, coarse grained and dendritic structure are occurred. Also due to this dendritic structure, an anisotropic structure is occurred. Because of the dendritic and anisotropic structure, the direction of propagation of the waves is different from the estimated direction of propagation according to the Snell refraction law. However The ultrasonic waves propagate by deflecting, not linear. This causes ultrasonic waves are attenuated highly. In the coarse grained structures, the scattering of the ultrasonic waves due to its refraction and reflecting at the grain boundaries causes different results. The another cause of the different results is that the probe be not placed completely because of the distortion of the welded joints.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9801
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.