Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9705
Title: Türkiye’nin Marmara Bölgesindeki Arazi Örtüsü Değişimlerinin İklim Üzerindeki Etkisinin Uzaktan Algılanması Ve Bölgesel İklim Modellenmesi
Other Titles: Remote Sensing And Regional Climate Modeling Of Impacts Of Land Cover Changes On The Climate Of The Marmara Region Of Turkey
Authors: Örmeci, Cankut
Sertel, Elif
Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry Engineering
Keywords: Arazi Kullanımı Değişimi
Uzaktan Algılama
İklim
İklim Modelleme
Jeoistatistik
Coğrafi Bilgi Sistemleri
WRF Modelleme Sistemi
Land Cover Change
Remote Sensing
Climate
Climate Modeling
Geostatistics
Geographic Information Systems
WRF Modeling System
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, arazi örtüsünde meydana gelen değişimlerin Marmara Bölgesi yaz iklimi üzerindeki etkisi, Landsat görüntülerinin iklim modelleme için kullanılabilirliği ve iklim modellemede kullanılan arazi örtüsü verilerinin doğruluğu araştırılmıştır. Bu amaçla, 1975 ve 2005 yılları için Landsat uydu görüntüleri kullanılarak Marmara Bölgesi arazi örtüsü verileri oluşturulmuştur. 2005 yılı arazi örtüsü verisi, bölgesel iklim modellerinde kullanılan global arazi örtüsü verisi ile kıyaslanıp, model arazi örtüsü verisindeki eksiklikler tespit edilmiştir. 1975 ve 2005 yılı arazi örtüsü verileri Weather Research and Forecasting (WRF) modelleme sistemine girdi olarak sunulup, bu verilerle model çalıştırılmıştır. Ayrıca modelin içindeki arazi kullanımı verisi kullanılarak kontrol simülasyonu gerçekleştirilmiştir. 2005 arazi örtüsü verisi ile gerçekleştirilen simülasyon sonuçları, kontrol simülasyonundan daha iyi sonuç vermiştir. Arazi kullanımı verisinin kalitesinin arttırılması daha doğru iklim simülasyon sonuçlarının alınmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca. 1975 ve 2005 yılı arazi kullanımı ile yapılan simülasyon sonuçları karşılaştırılıp, Marmara Bölgesinde meydana gelen arazi kullanımı değişimlerinin lokal iklim üzerindeki etkisi incelenmiştir. Karşılaştırmalar sonucunda, Marmara Bölgesinde özellikle şehirleşmenin arttığı İstanbul, Bursa ve Adapazarı illerinde yaz ayı minimum ve ortalama sıcaklıklarının arttığı, rüzgar doğrultu ve şiddetlerinin değiştiği gözlemlenmiştir. Model sonuçları, arazi örtüsü verileri ve diğer ilgili tüm veriler Coğrafi Bilgi Sisteminde ortak bir çatı altında toplanarak, arazi kullanımı değişiminin iklim üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma sonuçları, Landsat uydu görüntülerinden üretilen arazi örtüsü verilerinin bölgesel iklim modelleme de başarıyla kullanabileceği ve bu verilerle daha doğru iklim simülasyon sonuçlarının elde edilebileceği gösterilmiştir.
In this research, investigation of land cover change impact on summer climate of the Marmara Region, utilization of Landsat images in regional climate modeling and assessment the accuracy of global land cover data sets used in were employed. Land cover data of 1975 and 2005 were produced using Landsat satellite images. 2005 land cover data was compared with global land cover data used in regional climate models and deficiencies and inaccuracies in model land cover were determined. 1975 and 2005 land cover data then implemented to Weather Research and Forecasting modeling system and two experiments were conducted with these data. Besides, a control run was employed using model land cover data. The experiment conducted with 2005 land cover gave better results then control experiment. Improving the land cover data improved the climate simulation results. Another comparison was made between the results of 1975 and 2005 land cover data runs to analyze the impact of land cover change on local climate of the region. Comparison results show that minimum and average temperatures increased and wind directions and magnitudes changed as a result of urbanization increase in the Marmara Region especially in İstanbul, Bursa and Adapazari. Climate model results, land cover data and other ancillary data were collected in a Geographic Information System to determine the impact of land cover change on climate in detail. The results of this study showed that land cover data produced from Landsat images can be successfully used in regional climate modeling and more accurate climate simulation results can be obtained with these improved data.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/9705
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8419.pdf11.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.