Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı Community home page

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.Araştırma Konuları : Dinamik Ağ Modellemesi, Karayolu ve Demiryolu Üstyapı Tasarımı, Karayolu Kavşak Tasarımı, Kentiçi Toplu Taşıma Sistemleri, Kentiçi Trafik Yönetimi, Kombine Taşımacılık, Trafik Akım Modellemesi ve Denetimi, Trafik İstem Modellemesi, Ulaştırma Ağ Tasarımı, Ulaştırma Ekonomisi vb.

Browse