Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/968
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBağlı, Hümanurtr_TR
dc.contributor.authorKavalcı, Gözdetr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-02-27tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-29T10:19:38Z-
dc.date.available2015-04-29T10:19:38Z-
dc.date.issued2013-01-08tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/968-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, gündelik hayatta kullanıcıların ürünleri, hangi amaçla ve ne şekillerde kullandığını, salonlarda gündelik olarak kullanılan üç sehpa çeşidi üzerinden (zigon, orta sehpa, fiskos) ortaya koymaktır. Kullanım biçimi, hem işlevsel, hem de simgesel anlamda araştırılmıştır. Araştırmada, etnografi, temellendirilmiş kuram oluşturma ve kaynak tarama yöntemlerinden faydalanılmış; kullanıcıların evlerinde gerçekleştirilen görüşmeler ve farklı yaşlardaki kullanıcıların semantik diferansiyel ölçek üzerinde tamamladığı ürün değerlendirmeleri ile veri toplanmış, kullanıcıların evlerindeki ürünler, maddi kültürü görsel veri olarak sunmak amacıyla fotoğraflanmıştır. Tasarım ve üretim aşamalarından sonra, kullanıcıların evlerindeki ürünleri gündelik hayatta işlevsel ve simgesel anlamlarda nasıl algıladığı ve kullandığı, araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda kullanıcı niteliklerinin ve buna bağlı olarak gelişen ihtiyaçlarının ürün kullanımını işlevsel ve simgesel olarak ayrıştırmadaki etkisi belirtilmiş; ürünün yapısal ve görsel tasarım özelliklerinin, ürünün gündelik hayatta kullanıcılar tarafından ne amaçlarla kullanılacağını belirlemekteki etkisi tasarımcıları ürünün kullanım aşaması hakkında bilgilendirmek amacıyla örneklenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of the study is to present how and for which purposes the users use the products in everyday life, through three types of coffee table (nasting, center-coffee, accent), which are design products constantly used in every living room. The type of uses are researched both in functional and symbolic meaning. The research is based on ethnography and grounded theory methods. Data gathering is realized through document search, face to face interviews in users houses and product evaluation on the semantic differential scale. Besides, the products in the users’ houses are photographed in order to present the material culture as visual information. The subject of the study is how the users perceive and use their products at home both in the functional and symbolic meaning, after design and production steps of products. In conclusion, the effect of the user properties and needs on the alternation of the product use as ‘functional’ and ‘symbolic’; and the effect of the products’ structural and visual design qualifications on the users’ purposes for the products in everyday life, are uncovered and exemplified in order to inform designers about the everyday use of the products and users’ needs.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEtnografitr_TR
dc.subjectKuram oluşturmatr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectMaddi Kültürtr_TR
dc.subjectMobilya kullanımıtr_TR
dc.subjectKullanıcı odaklıtr_TR
dc.subjectTürk salonlarıtr_TR
dc.subjectSehpalar.tr_TR
dc.subjectEthnographyen_US
dc.subjectGrounded Theoryen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectMaterial Cultureen_US
dc.subjectUse of furnitureen_US
dc.subjectUser-focuseden_US
dc.subjectTurkish living roomsen_US
dc.subjectCoffee tables.en_US
dc.titleZigon, Orta Sehpa, Fiskos: Bir Tasarım Ürünü Olarak Sehpalar Üzerinde Kullanıcı Odaklı Bir Çalışmatr_TR
dc.title.alternativeNesting Table, Center-coffee Table, Accent Table: A User-focused Study On The Coffee Tables As Design Productsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Ürünleri Tasarımıtr_TR
dc.contributor.departmentDesign of Industrial Productsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11439.pdf3.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.