Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9627
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuğan, Atatr_TR
dc.contributor.authorBaykasoğlu, Cengiztr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2012-11-03tr_TR
dc.date.accessioned2015-10-09T08:16:25Z-
dc.date.available2015-10-09T08:16:25Z-
dc.date.issued2012-12-25tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9627-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractBu tezde grafen tabakalarının, karbon nanotüplerin ve karbon nanokonilerin mekanik özellikleri, geliştirilen moleküler mekanik temelli sonlu elemanlar yaklaşımları ve geliştirilen çok ölçekli bir moleküler mekanik/sürekli ortamlar mekaniği yaklaşımı kullanılarak elde edilmiştir. Kabul edilen moleküler mekanik temelli sonlu elemanlar yaklaşımlarında, moleküler mekanik ve yapısal mekanik arasında bir bağ kurulmakta ve karbon atomları arasındaki kovalent bağlar Euler-Bernoulli kiriş elemanları kullanılarak modellenmektedir. Karbon esaslı bu nano yapıların küçük ve büyük yer değiştirme problemleri incelenirken sırasıyla harmonik ve geliştirilmiş Morse moleküler mekanik potansiyelleri kullanılmıştır. Kabul edilen yöntemin karbon temelli yapıların elastik, burkulma, titreşim, kırılma ve dinamik davranışlarını yansıttığı görülmüştür. Geliştirilen çok ölçekli modelleme yaklaşımı, moleküler mekanik ve sürekli ortamlar mekaniği yer değiştirme alanlarının en küçük kareler yöntemi mantığıyla birleştirilip, oluşan kısıtsız optimizasyon probleminin çözülmesine dayanır. Birleşik moleküler mekanik ve sürekli ortamlar mekaniği modellerinin çözümü için Lagrange çarpanları yöntemi kullanılmıştır. Kabul edilen yaklaşımın etkinliği, grafen tabakalarının statik ve kırılma problemlerinde gösterilmiştir. Sonuçta, kabul edilen çok ölçekli yöntemin grafen tabakalarının statik ve kırılma davranışlarını oldukça yüksek doğrulukta hesapladığı görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, mechanical behavior of graphene sheets, carbon nanotubes and carbon nanocones are investigated by using a molecular mechanic based finite element and coupled molecular/continuum mechanical modeling approaches. The proposed molecular mechanic based finite element approach links the molecular mechanics and structural mechanics, and is based on simulating the covalent bonds between carbon-carbon atoms with Euler-Bernoulli beam elements. The harmonic and modified Morse molecular mechanic potential functions are used for small and large deformations problems of carbon-based nanostructures. As a result of analyses, it is shown that the proposed approach can reflect elastic, vibrational, buckling, transient and fracture characteristics of carbon based nanostructures. A coupling method for the molecular mechanic and continuum mechanic models is also derived based on an augmented formulation of atomistic and continuum displacement fields in a least square sense, which yields an optimization problem solved by using the Lagrange multiplier method. Efficiency of the proposed approach is illustrated by solving static and fracture problems of graphene layers. In sum, the proposed approach can compute the deformations of graphene layers in high accuracy, is very flexible to compute local solutions and can easily be applied to other materials.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKarbon temelli materyallertr_TR
dc.subjectMekanik davranıştr_TR
dc.subjectmoleküler mekaniktr_TR
dc.subjectmoleküler dinamiktr_TR
dc.subjectsonlu elemanlar yöntemitr_TR
dc.subjectmekanik özelliklertr_TR
dc.subjectCarbon based materialsen_US
dc.subjectmechanical behavioren_US
dc.subjectmolecular mekanicen_US
dc.subjectmolecular dynamicen_US
dc.subjectfinite elements methoden_US
dc.titleKarbon Esaslı Nano Yapıların Mekanik Davranışlarının Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativePrediction Of Mechanical Behavior Of Carbon- Based Nano Structuresen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID447395tr_TR
dc.contributor.departmentEnerjitr_TR
dc.contributor.departmentEnergyen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13087.pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.