Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9572
Title: Kazıklarda Negatif Çevre Sürtünmesi Hakkında Bir İnceleme
Other Titles: A Study On The Pile Negative Skin Friction
Authors: Özkan, M. Tuğrul
Aktaş, Gürsu
Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Kazık
Negatif Çevre Sürtünmesi
Sonlu Elemanlar
Pile
Negative Skin Friction
Finite Elements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Hazırlanan bu yüksek lisans tezinde, ilk olarak kazıklarda negatif çevre sürtünmesi hakkında genel anlamda bilgi verilirken, kazıklı temel türleri ve kazık tipi seçimine etkiyen faktörler incelenmiş ve kazıklı temellerin dayanımı üzerinde durulmuştur. Sonraki bölümde, kazıklarda çevre sürtünmesi ele alınmış, özellikle kil zeminlerde çevre sürtünmesi irdelenmiş ve kohezyonlu zeminlerde teşkil edilen kazıklar hakkında bilgi verilmiştir. Bir diğer bölümde tezin ana konusunu oluşturan negatif çevre sürtünmesini meydana getiren faktörler ve negatif çevre sürtünmesinin kazık boyunca dağılımı incelenmiş, negatif çevre sürtünmesi problemi konu edilmiştir. Aynı zamanda, çeşitli bilim adamlarının negatif çevre sürtünmesi ile ilgili çalışmalarından, negatif çevre sürtünmesi hesap yöntemlerinden ve bu etkiyi azaltmak için yapılan deney ve çalışmalardan bahsedilmiştir. Tezin son kısmında ise tek bir kazığa gelen negatif çevre sürtünmesi sonlu elemanlar programı PLAXIS’ te hesaplanmış ve yapılan bu çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.
In this thesis, after the first chapter which introduces the problem, the skin friction of piles is investigated in general and the types and resistance of piles and the factors of pile’ s selection is mentioned. Then, stress conditions in a soil element adjacent to the pile shaft is studied and Mohr-Coulomb failure envelopes are given for different stress conditions. In these analysis, normally consolidated and over-consolidated clays are considered separately. It is emphasized that the amount of friction angle mobilized or assumed between the soil and the pile material highly affects the stress the stress conditions and the mobilized positive skin friction. The general static formula for ultimate pile capacity is also studied. Negative skin friction problem is studied in other chapter, piles characteristics and soil properties those affecting and soil properties those affecting the negative skin friction are reported. The distribution of negative skin friction along the pile shaft for the piles resting on a non-compressible stratum and piles terminating in a compressible soil layer are investigated. Idealized diagrams of negative skin friction given in the literature are also included in this study. The other chapter deals with the calculation of negative skin friction forces. Techniques available to reduce the drag-down forces are explained in detail. The significance of neutral point on the magnitude of drag-down forces is also emphasized. Finally negative skin friction on piles is analyzed with using finite element program PLAXIS and conclusions are evaluated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9572
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3730.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.