Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/956
Title: Antik Şehirlerin Sergilenmesinde Kullanılan Görsel Tasarım Uygulamalarının İncelenmesi
Other Titles: Information Panels Used For The Interpretation Of Ancient Cities
Authors: Bayazıt, Nigan
Kardağlı, Ufuk
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: antik şehir
tasarım
ören yeri
sergileme
bilgilendirme
levha
heritage site
antic city
interpretation
design
information panel
Issue Date: 25-Jun-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Türkiye’nin önemli kültürel ve tarihsel zenginliklerinden olan antik şehirlerin, turist sayısı ve turizm gelirleri içindeki yeri maalesef çok gerilerdedir. Ziyaretçi sayısının az olmasına neden olan birçok faktör sayılabilir. En önemlilerinden biri de antik şehirlerle ilgili görsel tasarım öğelerinin etkin olarak kullanılmayışıdır. Antik şehirlerdeki yönlendirme levhalarından, bilgilendirme panolarına, web sayfalarından, el broşürlerine kadar olan tüm öğeler tez kapsamında incelenerek eksiklikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sözkonusu görsel tasarım öğelerinin etkin bir şekilde kullanılması, ziyaretçi sayısında ve turizm gelirlerinde önemli artışlara neden olabilecektir. Ayrıca toplumumuz için bir tarih ve kültür bilincinin oluşturulmasında, dünya kültür mirası olarak nitelendirilebilecek bu yerlerin sunulmasında ve dünyadaki Türkiye algısının olumlu yönde değişmesinde katkısı olacaktır. Antik şehirlerin sergilenmesinde kullanılan görsel tasarım uygulamaları hakkında literatür araştırması yapılmış ve seçilen üç antik şehirdeki uygulamalar incelenerek yurt içi ve yurt dışındaki örneklerle karşılaştırılmıştır. Sonrasında da bir anket çalışması ile ziyaretçilerin görüşleri saptanmıştır.
Number of tourists and so tourism revenue of ancient cities, historical and cultural heritages of Turkey, are not so high. There could be so many factors that cause low number of visitors for the archeological heritage sites. One of the most important factors is the lack and/or inefficient interpretation panels in the archeological sites. Within this thesis all factors such as interpretive panels (information panels, maps, etc), orientation panels, websites and brochures were examined and deficiencies were tried to be determined. Literature research is made for interpretation of archeological sites, information panels are examined and compared in three different examples which are both in Turkey and abroad. And then a survey is applied for the determination of the visitors’ evaluations about the existing information panels. Efficient use of these interpretations may increase the number of visitors and tourism revenue. And this will contribute to make our people conscious of culture and history, to exhibit these places that can be considered as world heritages, to change the “perception of Turkey” positively.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/956
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10538.pdf8.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.