Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9559
Title: Soğukta Şekil Verilmiş İnce Cidarlı Çelik Elemanlardan Oluşan Çerçeve Duvarı İçin Deneysel Ve Teorik Çalışma
Other Titles: Experimental And Theoretical Study On Cold-formed Thin-walled Steel Frame Wall Elements
Authors: Boduroğlu, Hasan
Büyükşişli, Ayşe Berna
Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Soğukta Şekil Verilmiş
İnce Cidar
Hafif Çelik Yapı
Çaprazlı Çerçeve Duvar
Kayma Dayanımı
Cold-Formed
Thin-Walled
Lightweight Steel Structure
Frame Wall With Bracing
Shear Strength.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, soğukta şekil verilmiş çelik elemanlarla ilgili bilgi verilip, kullanıldıkları yerler, şekil verme yöntemleri, bu elemanların yapıya sağladığı yararlar ve yapılan araştırmalar anlatılmaktadır. Daha sonra soğukta şekil verilmiş çelik elemanların birleşim yöntemleri American Iron Steel Institute Standardı’na göre verilmiş ve hafif çelik yapı sistemi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, soğukta şekillendirilmiş çelik elemanlarla oluşturulan çaprazlı çerçeve duvarı deneyi yapılmış ve bu deneyde kullanılan ölçme yöntemi anlatılmıştır. Deney sonuçları değerlendirilmiş ve E 564 Uluslararası Amerikan Standardı’na göre çerçeve duvarın global kayma rijitliği ve nihai kayma dayanımı hesaplanmıştır. Deneysel çalışmaya paralel olarak, elde edilen sonuçlarla sonlu elemanlar yöntemiyle modelleme yapılmaya çalışılmıştır. Deney sonuçları, modelleme sonuçları irdelenmiş, ileride yapılabilecek çalışmalar belirtilmiştir.
In this study, information about the cold formed steel elements, their applications, cold forming methods and advantages they provide with the constructions are given and research done about cold formed steel structures has also been explained. Afterwards, the connection methods of the cold-formed steel elements are given according to American Iron Steel Institute Standards and detailed information about lightweight steel structures is given. Besides, an experiment about a cold formed steel structured framed wall with bracing has been performed next and the measurement principles are provided. The results of this experiment have been evaluated and the shear stiffness and shear strength of the framed wall with bracing are calculated according to E 564 International American Standards. Using the Finite Elements Method, a modelling is done in the light of the results taken from the above mentioned experiments. A conclusion about the experiment results is drawn and modelling principles are evaluated in the last portion of this study. In addition to these, possible future research about the subject is determined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/9559
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2761.pdf7.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.