Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9543
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, Turguttr_TR
dc.contributor.authorÖzkaynak, Hasantr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2015-10-01T12:43:13Z-
dc.date.available2015-10-01T12:43:13Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9543-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, deprem bölgelerindeki betonarme yapılarda donatı düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken genel kurallar ve donatı hususlarında yapı elemanlarında uyulması gereken minimum koşullar, yönetmelikler paralelinde sebepleri ile beraber incelenmiştir. Donatıların yerleştirilme biçimleri, yapıların yük altındaki davranış şekillerini etkilemektedir. Betonarme yapı elemanlarında donatının doğru olarak yerleştirilmesi için, yapı elemanlarının çeşitli yüklemeler altındaki şekil değiştirme durumunun bilinmesi gerekmektedir. Şekil değiştirme durumunun bilinmesi ile donatının teorik yeri belirlenebilmektedir. Taşıyıcı betonarme yapı elemanın yükler altında uygun davranış gösterebilmesi için teorik olarak donatının gerilme yörüngelerine paralel olarak yerleştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışma sırasında yapı elemanlarının yükler altındaki deformasyon şekli ve buna paralel olarak da donatı düzenleme ilkeleri incelenmiştir. Bu tez kapsamında yapıların güvenliğinde hayati önem taşıyan donatı detaylandırma ilkeleri davranış bilgisi ile beraber verilmiştir. Sonuç olarak donatı detaylandırılmasında yapıların yük altındaki deformasyon şekillerine uyulması ile en uygun betonarme davranışı sağlanmış olacaktır. Donatıların konumları iyi tayin edilmeli ve yerli yerine yerleştirildiği iyi denetlenmelidir. Aksi halde tasarım aşamasında harcanmış tüm emekler boşuna gidecektir. Donatı düzenleme kalitesinin artması için çeşitli kesme ve bükme makineleri kullanılmalı ve bu makinelerle tasarruf edilen zaman, donatı düzenlemesinde kullanılmalıdır. Böylelikle daha özenli yapılar yapılması sağlanacaktır. Yapıların deprem yükleri altında iyi davranış sergileyebilmesi için, yapılar güvenli olarak projelendirilmiş olmalı ve projenin yerinde titizlikle uygulandığı da iyi denetlenmiş olmalıdır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the general reinforcement detailing rules regarding with the reinforced concrete structures in the earthquake region and the minimum requirements for the reinforced concrete structural elements have been investigated with their reasons and parallel to the Turkish Codes. The way of reinforcement detailing, also affects the behavior of the structures under load. In order to apply a good reinforcement detailing in the structural elements, the behavior of the elements under load must be known very well. The theoretical position of the reinforcement can be determined by investigating of the deformation shape of the element. Theoretically, the reinforcements of the elements must be positioned parallel to the stress directions, so that the structural elements will behave well under load. Because of this, in this study, the deformation shape of the elements under load and with parallel to this, the reinforcement detailing requirements are investigated. The detailing requirements that carry a vital importance in the structure’s security, is given composed with the behavior knowledge in this study. As a result, if the way is followed that the structure is deformed under load, than the best behavior of the structures are obtained. The positions of the reinforcements must be determined and inspected very well. Other wise, all the calculations at the designing stage will be just waste of time. In order to increase the quality of the detailing, reinforcement bending and cutting machines must be used. The time that is saved from cutting and bending can be used in detailing the reinforcement. Consequently, the structures can be built-up more carefully and healthy. In order to built-up earthquake resistant structures, the designing projects must be prepared carefully and the inspection of the application must be done very well.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectŞekil değiştirmetr_TR
dc.subjectDavranış bilgisitr_TR
dc.subjectDonatı düzenlenmesitr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectDenetleme.tr_TR
dc.subjectDeformation Shapeen_US
dc.subjectBehavior knowledgeen_US
dc.subjectDetailing of the Reinforcementen_US
dc.subjectDesigningen_US
dc.subjectInspectionen_US
dc.titleDeprem Bölgelerindeki Betonarme Yapılarda Donatı Düzenleme İlkeleritr_TR
dc.title.alternativeReinforcement Detailing Requirements For The Reinforced Concrete Structures In The Earthquake Regionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentGeoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2130.pdf6.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.