Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9542
Title: Uçucu Kül – Çimento – Köpük Karışımının Hafif Dolgu Malzemesi Olarak Geoteknik Özellikleri
Other Titles: Geotechnical Properties Of Fly Ash – Cement – Foam Mixture As A Lightweight Fill Material
Authors: Aksoy, İsmail Hakkı
Haşal, M. Emre
Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Uçucu kül
Hava sürükleyici
Kür
Standart Proktor testi
CBR
Serbest basınç dayanımı
Puzolan
Hafif dolgu
Fly ash
Air entraining
Curing
Standard Proctor test
CBR
Unconfined compression test
Pozzolan
Lightweight fill
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada; C sınıfı kimyasal bileşime sahip olan Orhaneli uçucu külünün geoteknik özellikleri incelenmiş ve Orhaneli uçucu külü, çimento ve hava sürükleyici katkı maddesi karıştırılarak, zemin yapılarında kullanılmak üzere hafif dolgu maddesi üretilmiştir. Başlangıçta Orhaneli uçucu külünün endeks ve kimyasal özellikleri belirlenmiş, daha sonra Standart Proktor enerjisi uygulanarak optimum su muhtevasında sıkıştırılmış numunelerin mekanik özellikleri belirlenmiştir. Sıkıştırılmış uçucu kül numunelerine, puzolanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla nem odasında 1, 7, 15 ve 28 gün kür uygulanmış ve sonra numuneler, serbest basınç dayanımı ve CBR deneylerine tabi tutulmuşlardır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, uçucu külün puzolanik ve hidrolik bağlayıcılık özelliklerinden yararlanmak için uçucu kül – çimento – köpük karışımları üretilmiş ve küre tabi tutularak hazırlanan numuneler üzerinde mekanik ve geçirimlilik deneyleri düzenlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, zemin yapılarında hafif dolgu malzemesi olarak kullanılmaya elverişli, stabil ve dayanımı yeterli olan uçucu kül – çimento – köpük karışımları üretilmiştir. Uçucu kül – çimento – köpük karışımlarının hafif dolgu malzemesi olarak kullanılması, çevre için büyük tehdit oluşturan termik santral uçucu külüne yeni kullanım alanları sağlayacaktır. Ayrıca uçucu kül – çimento – köpük karışımları; çok yumuşak zeminler üzerinde hafif dolgular inşa ederek taşıma gücü ve oturma problemlerinin çözümünde, kayma potansiyeli yüksek şevler üzerinde dolgu teşkil edilmesinde, istinat yapılarına gelen yatay itkilerin azaltılmasında kullanılabilir.
In this study, geotechnical properties of Orhaneli fly ash, which had a chemical composition of Class – C fly ash, were researched. After this, Orhaneli fly ash was mixed with cement and air entraining admixture to produce a lighweight fill material to be used in embankments and behind retaining walls. Initially, index properties of Orhaneli fly ash were researched, afterwards mechanical properties of the fly ash samples, which had been compacted at their optimum water content by applying Standard Proctor energy, were examined. In order to find the effects of pozzolanic reactivity of fly ash to its mechanical properties, unconfined compression and CBR tests were done after fly ash samples had been cured in humidity room for 7 and 28 days. Having finished the investigation of geotechnical properties of fly ash, fly ash – cement – foam mixtures were produced by using the cementitious and pozzolanic properties of Orhaneli fly ash. Mechanical and permeability tests were performed by using cured samples obtained from fly ash – cement – foam mixtures. Usage of fly ash – cement – foam mixture as a lightweight fill material will provide a new disposal area for thermal power plant fly ash that creates a potential hazard for environment. One way of reducing soil pressures is to lighten and solidify the fill materials and fly ash – cement – foam mixture is a good example. It can be used behind retaining walls and abutments to relieve horizontal soil pressures. It can be used as a fill material on slopes with high slip potential. It can be used on soft clays to reduce consolidation settlements and to solve bearing capacity problems.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/9542
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
980.pdf10.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.