Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9530
Title: Erken 20. Yy Düşünsel Ortamı Ve Ev
Other Titles: The Intellectual Environment Of The Early 2o Th Century And Home
Authors: Yürekli, Hülya
Dedeoğlu, Ferda
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: modernizm
ev
evin anlamı
wittgenstein
viyana çevresi
modernizm
home
the meaning of home
wittgenstein
Vienna circle
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışmanın kapsamını; erken 20. yy. düşünsel ortamı içinde evin önemi, anlamı ve bu süreç içinde bazı ünlü mimarların ev çalışmalarının irdelenmesi ve anlamın değişim süreci oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Viyana’da döneminin kültürel özelliklerini yansıtması bakımından önemli bir yeri olan Wittgenstein’ın kızkardeşi için yapmış olduğu ev incelenmiştir. Wittgenstein Evi’nin incelenmesine alt yapı oluşturması bakımından, dünyada o dönemin düşünsel ortamında yaşanan kırılmalar ve kültürel ortam evin bulunduğu Viyana özelinde incelenmiştir. Resimde, bilimde, felsefede, edebiyatta, mimarlıkta, müzikte, I. Dünya Savaşı öncesinde başlayan yenilik arayışları, savaş sonrası dönemde doruğa ulaşmış ve her alanda yenilik arayışları başlamıştır. 20. yy. ve ev ilişkisinin anlatıldığı bölümde, modernizmle birlikte evin önem kazanmaya başlaması, modernizm ve ev ilişkisi ile giriş yapılarak; Wittgenstein Evi mimari özellikleri, yapım süreci, Wittgenstein’ın kişisel özelliklerinin eve yansımaları ve döneminin kültürel özellikleri açısından incelenmiştir. Ayrıca dönemin ünlü mimarları olan; Le Corbusier, Mies Van Der Rohe ve Walter Gropious’un kendi mimari düşüncelerini ifade etme aracı olarak yaptıkları evler incelenmiştir. Wittgenstein’ın, Adolf Loos’a olan hayranlığından ve Wittgenstein üzerindeki etkilerinden dolayı Loos’a ayrı bir yer verilmiştir. Loos’un o döneme denk düşen ev çalışmaları, mimari özellikleri ve onun eve karşı özel yaklaşımı incelenmiştir. Wittgenstein’ın kız kardeşi için yaptığı evde Loos’un etkileri açıklanmıştır. Ve son olarak bu bölüm içinde evin anlamı incelenmiş ve anlamın değişim süreci gösterilmiş, mimarlık, ev ve konut ilişkisi değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; günümüz ev kavramına artık eskisi gibi semboller üzerinden anlam yüklenemeyeceği anlaşılmıştır. Bazı nostaljik değerler verilerek eve yeniden anlam kazandırma çabalarının yetersiz kaldığı görülmüştür.
The framework of the study includes determining the importance and the meaning of the “home” among the intellectual environment of 20th century, examining the works of certain celebrated architects on the house and revealing the process of transformation in the meaning of the house. The case study of the thesis is determined as the house designed and built by Wittgenstein, a prominent character of Vienna in the early 20th century, for his sister. The search for a new current in art, philosophy, and science in early decades of the 20th century reached its peak in the post war period. To form a background for studying Wittgenstein House, alterations in the intellectual milieu and cultural sphere of the period are presented with special attention to Wien, where the house is situated. The architecture of Wittgenstein House, construction process, reflections of Wittgenstein’s personality to the architecture of the house are examined within the framework of the cultural characteristics of the period. Following chapter focuses on the idea of house at the beginning of the century and introduces the houses as a media to express architectural ideals with examples designed by famous architects of the period; Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius etc. Adolf Loos is given extra consideration due to his influence on Wittgenstein, architectural characteristics of his several houses are analyzed in order to determine Loos’ approach to “home” and the reflections of Loos on Wittgenstein House are explained. This chapter also includes definitions of the meaning of the home, the transformation process of this meaning, relation between house and home. As a conclusion, it is realized that the concept of the home today cannot gain its meaning through symbols anymore. It is observed that house cannot regain its meaning by nostalgic evaluations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9530
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2625.pdf4.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.