Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9490
Title: Düşük Sıcaklıkta Yıkama Prosesinin Enjektördeki Lazer Kaynak Kalitesine Etkileri
Other Titles: Effects Of Low Temperature Cleaning Process On Laser Welding Quality Of Injection Components
Authors: Çimenoğlu, Hüseyin
Çavlıca, Burçak Derya
10025680
Malzeme Mühendisliği YL.
Materials Engineering MSc.
Keywords: Yıkama
Lazer kaynak
Vakum koşulu
Koruyucu gaz akış hızı
Cleaning
Laser welding
Vacuum condition
Shielding gas rate
Issue Date: 24-Jan-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ön proses olarak parça yüzeyi yağ, partikül temizliği sağlayan ve dizel/benzinli enjektör sistemi parçalarının temizlenmesi için kullanılan yıkama prosesinin düşük sıcaklık banyo koşulları ile etkinliği ve bu işlemin Nd:YAG keyhole tipi lazer kaynak kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Düşük sıcaklıkta farklı hacim% düşük ve yüksek konsantrasyonlarda yapılan enjektör parça yıkama işlemi sonrası ve yıkanmamış parçalar üzerinde lazer kaynak montaj işlemi gerçekleştirilmiştir. Yüzey işlemi olarak tanımlanan yıkama işleminden dolayı lazer kaynak prosesindeki parça yüzeyine etki eden kaynak parametreleri belirlenerek bu parametrelerin değişimi ile kaynak kalitesi etkisi araştırılmıştır. Bu parametreler vakum koşulu ve koruyucu gaz akış hızıdır. En yüksek, ortalama ve en düşük vakum koşulu ve koruyucu gaz akış hızı seviyelerin korelasyonu uygulanarak yıkanmış olan parçaların lazer kaynak işlemi sonucunda düşük sıcaklıktaki yıkama şartlarının denemelerde kullanılan parçalar için olumlu sonuç verdiğini ve lazer kaynak parametrelerinin ön proses kaynaklı hatalardan daha önemli olabileceği görülmüştür.
Present study was initiated with the aim to reduce the cost of cleaning by lowering the temperetaure of the bath. In this respect, instead of conventional cleaning temperature of 65°C parts were cleaned at 35 °C. Experimental cleaning baths were prepared with 1,93 and 8 vol% concentration of different chemical solutions. Keyhole mode of Nd: YAG laser welding as an assembly process with variable parameters was applied after cleaning step. Due to fact that pre-process of samples (cleaning) and laser welding parameters affect the final quality of parts, effects of both process is investigated simultaneously. Laser welding parameters are shielding gas rate and vacuum condition. Minimum, average and maximum of shielding gas rate and vacuum power were applied at laser welding process after standard cleaning of samples at 35 and 65 ºC with two different and standard concentration of cleaning agent respectively. Quality of laser welded parts was showed acceptable results after low temperature cleaning condition. Laser welding parameters are more effective on welding quality comparing with the effect of pre-process parameters.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/9490
Appears in Collections:Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14187.pdf4.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.